3ST

Hoewel toerisme en de vrijetijdssector een belangrijke rol spelen in de economie van de regio, leggen toeristen ook een enorme druk op de hulpbronnen van de gastgemeenschappen. Conflicten over het gebruik van hulpbronnen zoals waterbeheer, energie en extra afval die de lokale infrastructuur belasten, zijn grote verstoorders van de leefbaarheid van lokale gemeenschappen. Aangezien toerisme een van de snelst groeiende industrieën is, vooral aan de kust, zal de druk naar verwachting alleen maar toenemen, wat de dringende noodzaak verklaart om de sector lokaal te heroverwegen en de overgang naar duurzame, hulpbronnen- en energie-efficiënte systemen te versnellen. Individuele kleine en middelgrote toeristische ondernemingen (hotels, restaurants, campings, ...) willen actie ondernemen, maar weten niet waar ze moeten beginnen als het gaat om welke maatregelen ze moeten nemen, hoe ze die moeten financieren, worden gehinderd door verouderde regelgeving of onduidelijk beleid en missen de nodige vaardigheden om zelfstandig een overgang te bewerkstelligen. 

3ST stelt daarom voor vaardigheden te ontwikkelen voor 2 verschillende doelgroepen. Ten eerste om overheden en sectorale organisaties de nodige vaardigheden te verschaffen om lokale samenwerkingsmodellen op te zetten om de duurzame transitie te versnellen. Ten tweede om deze samenwerkingsmodellen te gebruiken als middel om belanghebbenden in de toeristische sector te betrekken en hen de nodige vaardigheden te bieden om maatregelen te identificeren en aan te nemen die hun duurzaamheid op het gebied van energie, waterbeheer en afval vergroten. 

3ST zal de capaciteit van belanghebbenden verbeteren om modellen en praktijken voor duurzaam toerisme te implementeren dankzij integratieve benaderingen die trainingen, coaching en ervaring met nieuwe vormen van samenwerking combineren en die meerdere actoren van de waardeketen samenbrengen: lokale autoriteiten, DMO's, ontwikkelingsagentschappen, hoger onderwijs, maatschappelijke organisaties en KMO's, maar ook indirect betrokken belanghebbenden (bouwsector, leveranciers, boeren...). Verschillende benaderingen zullen op transnationaal niveau worden onderzocht en aangepast aan de specifieke lokale kenmerken, zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt en navolgbare modellen opleveren voor het hele NS-gebied.

Verwante projecten

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS.

  • EFRO-Vlaanderen
  • creatieve industrieën, ondernemerschap
Meer lezen
Logo Efro Eu

Helis Academy

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • life sciences, ondernemerschap, vaardigheden
Meer lezen
GODO

GODO

  • EFRO-Vlaanderen
  • lokale overheden, ondernemerschap
Meer lezen
FORET PRO BOS

Feel Wood – koepelproject

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biodiversiteit, circulaire economie, ecosysteem beheer, klimaat mitigatie, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 4.403.067

Projectleider

NV Economische Impuls Zeeland

Partners

Westtoer apb

Periode

01-11-2023 tot 28-02-2027

Thema

arbeidsmarkt, erfgoed, ondernemerschap, toerisme

Prioriteit

Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen