ACSELLACSELL heeft tot doel de bewustmaking en versterking van de publieke sector, innovatie intermediairen en kmo's in het kader van zorg innovatie. Dit via de vroegtijdige integratie van gebruikers in zorg innovatie processen om aldus kmo competenties te versterken via een (interregionale) living lab aanpak.

Voor Vlaanderen wordt hierbij onderzocht hoe het clusterbeleid daarvoor ingezet kan worden. Een essentiële stakeholder hierbij is de IBN Flanders.Health, die de ambitie heeft om naar een speerpuntcluster door te groeien en een belangrijke rol heeft in het Vlaams beleidsplan gepersonaliseerde geneeskunde.

Het ACSELL project bouwt in Vlaanderen voort op de ervaringen uit de Zorginnovatieruimte Vlaanderen, zowel wat betreft de beleidsaanbevelingen als de concrete implementaties van zorgproeftuinen.

Het spoort tevens met de doelstellingen van Flanders’ Care, waarbij voor de ondernemers nog belangrijke stappen genomen moeten worden richting transversale samenwerkingsmodellen en geïntegreerde business modellen.

Tevens zijn er sterke synergiën mogelijk met andere internationale initiatieven, in eerste instantie het Europese Active Assisted Living programma (AAL), een sterk kmo gedreven EU programma met een focus op uitgebreid iteratief testen met eindgebruikers.

ACSELL - voorstelling

Verwante projecten

Broeikas

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, starters, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

BONE

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • innovatie, materialen, zorginnovatie
Lees meer

SSEnt

  • INTERREG 2 Zeeën
  • innovatie, ondernemerschap
Lees meer

Digitalisering tvv ondernemers

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, ondernemerschap, dienstverlening, lokale overheden
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Universiteit van Tübingen (Duitsland)

Vlaamse partners

Agentschap Innoveren & Ondernemen

Periode

01-08-2019 tot 31-07-2023

Thema

innovatie, ondernemerschap

Prioriteit

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen