Active Cities

Active Cities vergroot het aandeel van actieve mobiliteit (wandelen, fietsen) in Noordzee regio-steden voor duurzame koolstofvrije multimodaliteit, door middel van: mensgerichte planning van straten, groene toegankelijkheid van mobiliteitsknooppunten (treinstations, scholen) en gedragsverandering, waarbij de burger (weer) centraal staat. 

Wandelen en fietsen zijn eeuwenoude mobiliteitsmethoden, emissievrij en gezond, maar stagneren of nemen af in de multimodale stedelijke mobiliteitssystemen van steden. Straten en openbare ruimten zijn autocentrisch, mobiliteitsknooppunten faciliteren of promoten lopen en fietsen onvoldoende in een multimodale reis, en meer mensen zouden het als een aantrekkelijke optie moeten beschouwen als onderdeel van hun reizen. 

Active Cities voert pilots uit in 8 Noordzee regio-steden uit alle 7 landen om innovatieve transnationale methodologieën en technologieën te demonstreren op het gebied van stadsplanning, mobiliteitsplanning en sociale innovatie (co-creatie, campagnes, stimulansen). Bijvoorbeeld de spoorzone van Leeuwarden, het fietshuis van Mechelen, het maison des mobilités van Lille. 

Transnationale kennis- en netwerkpartners verrijken en passen bestaande instrumenten aan, evalueren en vergelijken transnationale impact en bieden een op feiten gebaseerde routekaart voor stedelijke en mobiliteitsplanners in heel Noordzee regio. De steden brengen stedelijke/mobiliteitstypologieën in en werken met verschillende doelgroepen, waaronder minderheden, wat de transnationale repliceerbaarheid en schaalbaarheid vergroot. Alleen samen hebben de steden voldoende mogelijkheden om te experimenteren en succesvolle benaderingen (van anderen) over te nemen, rondom hun (beperkte) grootschalige stedelijke transformatie-investeringen en mobiliteitsplannen. 

Uniek in Active Cities is dat wandelen en fietsen samen worden gepland, in plaats van afzonderlijk, en als integraal onderdeel van het multimodale systeem om de individuele autoafhankelijkheid te verminderen en mobiliteit betaalbaar en beschikbaar te maken voor iedereen.

Verwante projecten

main_interreg_NS

InnoWaTr 2.0.

  • INTERREG Noordzee
  • transport & logistiek
Meer lezen
main_interreg_NS

SPIES

  • INTERREG Noordzee
  • koolstofarme economie, transport & logistiek
Meer lezen
#IWTS 2.0

#IWTS 2.0

  • INTERREG Noordzee
  • transport & logistiek, vaartuigen
Meer lezen
Log!Ville

Log!Ville

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, ondernemerschap, transport & logistiek
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 5.221.443

Projectleider

Gemeente Leeuwarden

Partners

KU Leuven, Stad Mechelen

Periode

03-10-2022 tot 31-12-2025

Thema

transport & logistiek

Prioriteit

Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen