ALARM FWV

Een grensoverschrijdend gebied mag geen obstakel zijn voor de hulpverlening in noodsituaties. Het project ALARM wil bestaande risico's identificeren, beter samenwerken om beter te reageren in noodsituaties en wil een civiele veiligheidscultuur bevorderen. De verschillende partijen in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen willen een operationele grensoverschrijdende samenwerking ontwikkelen tussen civiele veiligheidsactoren aan elke kant van de grens op vlak van risicoanalyse, planning, crisisbeheer, etc. zich baserende op een breed spectrum grensoverschrijdende risico's.

Het project verenigt 26 Belgische en Franse ervaren partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de beleidslijnen inzake civiele veiligheid en omvat 3 krachtlijnen:

 • geïntegreerd risicobeheer met oprichting van een informatie-uitwisselingsplatform;
 • operationele samenwerking met opstelling van grensoverschrijdend schema voor risicoanalyse en -dekking (GSRAD) en met uitwerking van acties voor betere communicatie tussen de hulpdiensten;
 • betrokkenheid van lokale overheden en bevolking.

Het project ALARM is gebaseerd op een dubbele uitdaging, namelijk geografisch en operationeel. De geografische uitbreiding met West-Vlaanderen staat centraal en vormt één van de grootste uitdagingen van het project. De geleidelijke uitbreiding tot de hele grens moet het mogelijk maken om een strategisch netwerk uit te bouwen met voordelen voor het hele grensgebied.

De operationele verbintenis is gebaseerd op een uitgebreide beschouwing van risico's. Van dagelijkse risico's (brand, verkeersongevallen) tot technologische, industriële, natuurlijke (overstromingen, grondverschuivingen) en maatschappelijke risico's (verstoring dienstnetwerken, mobiliteit). De operationele verbintenis is ook gebaseerd op de wil van de Belgische en Franse actoren om een operationele samenwerking te ontwikkelen om deze grensoverschrijdende risico's te beheren en samen het hoofd te bieden aan de noodsituaties.

Verwante projecten

InterregNS_main

Norsaic

 • INTERREG Noordzee
 • kustzone beheer
Meer lezen
DataHub voor AgroFood

DataHub voor AgroFood

 • EFRO-Vlaanderen
 • agro-food, data, digitalisering, innovatie
Meer lezen
Bike2School

Bike2School

 • EFRO-Vlaanderen
 • lokale overheden, personen mobiliteit
Meer lezen
De 6 Plus

De 6 Plus

 • EFRO-Vlaanderen
 • lokale overheden, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 2.592.459

Projectleider

SDIS 59 (Frankrijk)

Partners

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – afdeling KUST, Federale diensten van de Gouverneur van West-Vlaanderen

Periode

01-10-2016 tot 30-09-2021

Thema

data, kustzone beheer, lokale overheden, waterbeheer, waterkwantiteit

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen