ALG-ADDoordat Noord-West Europa erg dichtbevolkt is en tegelijk ook veel landbouwbedrijven telt, wordt er elk jaar bijzonder veel voedsel- en landbouwafval geproduceerd. Veel van dat afval wordt vergist tot biogas en het nutriëntenrijke vloeibare digestaat dat overblijft, kan opnieuw in de bodem worden ingewerkt om te dienen als biomeststof. Alleen is er een overschot aan dergelijke meststof, want er gelden strikte beperkingen op de hoeveelheid die op het land mag worden uitgestrooid. Het partnerschap van ALG-AD ziet echter mogelijkheden om een deel van de overschot te gebruiken voor de teelt van algen die de nutriënten omzetten in biomassa. Die algenbiomassa is rijk aan proteïnen en kunnen op hun beurt weer dienen als veevoeder. Dan is de kringloop rond, niet? Op drie plaatsen testen de partners verschillende types algen in drie pilots en met de wetenschappelijke inzichten ontwikkelen een aantal beslissingstools die stakeholders moeten toelaten om te beslissen welke algen men best teelt in bepaalde omstandigheden. De Universiteit Gent en INNOLAB werken samen om een goede samenstelling van het digestaat en de ideale kweekomstandigheden voor een aantal micro-algen te bepalen.

ALG-AD

Verwante projecten

FORET PRO BOS

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biodiversiteit, circulaire economie, ecosysteem beheer, klimaat mitigatie, ondernemerschap
Lees meer

SeaBioComp

  • INTERREG 2 Zeeën
  • biogebaseerde economie, biomassa, circulaire economie, koolstof arme economie
Lees meer

ReNu2Farm

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • agro-food, circulaire economie
Lees meer

Algmobil

  • EFRO-Vlaanderen
  • algen, circulaire economie, innovatie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Universiteit Swansea (Verenigd Koninkrijk)

Vlaamse partners

INNOLAB, Universiteit Gent

Periode

20-09-2017 tot 31-03-2021

Thema

algen, biogebaseerde economie, circulaire economie

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen