AlgmobilDe kweek van microalgen wordt aanzien als een innovatieve duurzame teelt met hoogwaardig potentieel. Microalgen zijn namelijk een hernieuwbare grondstof waardoor ze een bijdrage kunnen leveren aan de overgang naar een circulaire economie. Verder is er een grote waaier aan potentiële toepassingen voor het gebruik van algen. Potentiële afzetmarkten zijn onder andere voeding en veevoeders, cosmetica, farmacie, bemesting en voedingssupplementen.

Ondanks het potentieel, verloopt de opstart van de kweek van microalgen moeizaam. Dit omdat er een grote informatienood is bij geïnteresseerde kwekers. Zo is er onvoldoende duidelijkheid over de efficiëntie en de rentabiliteit van diverse kweeksystemen in verschillende omgevingen. Daarnaast zijn kwekers terughoudend omdat de investeringskost hoog is en er door de informatienood geen goede voorspellingen kunnen gemaakt worden over de finale opbrengst. De afzetmarkt van het eindproduct is echter gegarandeerd door de diversiteit van potentiële toepassingen. Al zijn deze momenteel nog niet volledig geëxploreerd door het huidige, eerder kleinschalig, aanbod van microalgen in België.

Het AlgMobil project heeft als doel een duidelijk antwoord bieden op de vragen die de implementatie van deze innovatieve kweek belemmeren. Dankzij dit project zal er een evaluatie plaatsvinden van verschillende kweekomstandigheden van microalgen op zorgvuldig geselecteerde locaties verspreid in de regio. De evaluatie op verschillende locaties wordt mogelijk gemaakt door het ontwikkelen van een volledig mobiele installatie. Door het modulaire karakter is de installatie aanpasbaar aan zowat elke ruimte. De data die gegenereerd worden, zullen op termijn leiden tot een efficiënte en gepersonaliseerde inplanting van reactoren voor de kweek van microalgen. Een aantal opportuniteiten, zoals de sterke interesse van land- en glastuinbouwers in alternatieve en duurzame teelten en de geschiktheid van hun (leegstaande) infrastructuur voor microalgenkweek omwille van de aanwezigheid van restwarmte en CO2 maakt hen mee de drijvende kracht achter dit project.

Verwante projecten

CASCADE

  • INTERREG 2 Zeeën
  • innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Lees meer

TTI - Toegepaste Technologische Innovatie

  • EFRO-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, innovatie, maakindustrie
Lees meer

InQbet Accelerator

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Lees meer

Anicells

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, life sciences, zorg en gezondheid
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Thomas More Kempen - Thomas More Kempen vzw

Periode

01-09-2020 tot 31-12-2022

Thema

algen, circulaire economie, innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen