Anicells 2.0

Celtherapie heeft het potentieel om ingezet te worden voor de behandeling van ernstige, ongeneeslijke ziekten waarvoor momenteel geen genezing mogelijk is. Daarom leveren onderzoekers grote inspanningen voor de ontwikkeling van celtherapie als alternatief voor conventionele behandelstrategieën. Echter, in de meeste gevallen hebben academici, start-ups en KMO's een gebrek aan middelen of toegang tot gespecialiseerde productiefaciliteiten, gekwalificeerde personen en kennis van regelgeving. Dit remt het potentieel van hun waardevolle wetenschappelijke bevindingen, wat resulteert in minder valorisatie.

Anicells begeleidt en faciliteert de bedrijven in de valorisatie van hun celtherapeutisch onderzoek door het beschikbaar stellen van een GMP-gecertificeerde accelerator, bestaande uit GMP-gecertificeerde labfaciliteiten en hoog-gekwalificeerd personeel en expertise. In dit project willen we een aantal specifieke uitdagingen aanpakken die verband houden met de productiebehoefte nodig om de schaal / uitrol van celtherapie onder bestaande regelgevingskaders mogelijk te maken. Met de steun van EFRO-Vlaanderen willen we verschillende nieuwe generatie, gesloten en geautomatiseerde platformen voor productie van celtherapie implementeren in de reeds GMP-gecertificeerde cleanrooms van anicells. We voorzien dat dit zal zorgen voor meer controle en procescapaciteit, terwijl de celfunctie en kwaliteit behouden blijft en de procesefficiëntie verbetert. Dit zal nieuwe kansen ontsluiten voor de ontwikkelingswaardeketen van commercieel levensvatbare en veilige celtherapieproducten en de concurrentiepositie en de verankering van Vlaamse ondernemingen verstevigen.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

P2 - Laagdrempelige digitale experimenteerruimtes - Limburg

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

Wij leveren

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

Mobipunt Vilvoorde Ringtrambus halte Vlierkens

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

Krugerbrug

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen

Financiële info

Partners

Anicells, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen - POM Antwerpen

Periode

01-09-2021 tot 31-12-2023

Prioriteit

React-EU: groen, digitaal en veerkrachtig herstel

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen