AQUA-VLAN 2

Kennisdeling en de zoektocht naar betere en duurzamere teelttechnieken staan centraal in het Aquavlan2-project. Uitdagingen waarmee de sector en individuele bedrijven geconfronteerd worden, vormen de basis voor het thematische onderzoek. Zo werken de projectpartners samen rond vier topics: sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur, sluiten van kringlopen in de maricultuur, preventie van grondsmaak in de aquatische producten en zoeken naar nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen.

Naast sectorgericht onderzoek wil het project ook mogelijkheden bieden aan individuele ondernemers met bedrijfsspecifieke vragen binnen een van de vier onderzoeksthema’s. Via een vouchersysteem kregen de bedrijven de unieke kans om hun vraag te laten beantwoorden door één of meer projectpartners. Geïnteresseerde ondernemers konden op een eenvoudige manier en zonder cofinanciering een voucher aanvragen. Zo wordt de sector verder uitgebouwd en versterken bestaande bedrijven hun concurrentievermogen op wereldschaal.

15 vouchers kregen groen licht, waarbij diverse onderzoeksvragen en verschillende aquacultuurthema's aan bod kwamen: 

 • broodstock van tropische zoutwatergarnalen en uittesten van garnalen van verschillende oorsprong
 • forelvoer
 • grondsmaak detecteren in steur
 • optimaliseren van Lota lota
 • literatuurstudie over insecten en eendenkroos als voedsel in een aquaponicssysteem
 • optimalisatie van de rotiferen kweek in marine aquacultuur 
 • pilootonderzoek algen kweek
 • geïntegreerde kweek van garnalen en wieren
 • teelt van roodwieren in de Delta
 • voederproef omegabaars
 • macrowierenteelt
 • smaakproef op karper uit een recirculatiesysteem (RAS)
 • nieuw voeder voor tarbot
 • aërobe remineralisatie van het afvalwater uit viskweek
 • algenproductie op reststromen

Beeldmateriaal © Inagro

Verwante projecten

BioScreen

BioScreen

 • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
 • gewasbescherming, innovatie, vaardigheden
Meer lezen
Proeftuin Voeding-Water

Proeftuin Voeding-Water

 • EFRO-Vlaanderen
 • agro-food, innovatie, waterbeheer
Meer lezen
MicroWavePilot

MicroWavePilot

 • EFRO-Vlaanderen
 • agro-food, innovatie, voedingsindustrie
Meer lezen
PROTECOW

PROTECOW

 • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
 • gewasbescherming, innovatie
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Inagro vzw

Partners

EMPRO Europe, EV ILVO, HZ University of Applied Sciences, PCG Groenteteelt, Universiteit Gent

Periode

01-10-2016 tot 31-12-2019

Thema

afvalwater, innovatie, voucher projecten, waterbeheer

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen