AutoFruitVia EFRO-project “Autofruit” creëren Flanders Make, PcFruit, BAB BAmps en Octinion Agriculture een living lab dat zich in eerste instantie richt tot de pitfruittelers met de focus op appelen en peren. Heel wat taken in de fruitteelt bestaan er in om met een voertuig in de boomgaard rond te rijden om bepaalde handelingen uit te voeren. De bedoeling is om het rijden te automatiseren en dus autonoom te rijden.

Fruitteelt is een zeer arbeidsintensieve sector. Het niet kunnen vinden van geschikt personeel vormt een rem op de schaalvergroting die noodzakelijk is om het hoofd te kunnen bieden aan de lage prijzen in de sector. Automatisering kan hierop een antwoord bieden. Een belangrijke vorm van automatisering is het inzetten van robots om het fruit te oogsten waardoor de seizoensarbeid kan worden verminderd.

Gebruik makend van de gecombineerde expertises van de projectpartners zullen een licht en een zwaar autonoom voertuig worden gebouwd om een aantal operaties in de appel- en perenteelt te automatiseren. Voor de sector is het belangrijk om de effectieve rentabiliteit te kennen. Door het onderzoek naar de impliciete taken die de chauffeur tijdens het rijden door de boomgaarden uitvoert, kunnen bijkomende automatiseringen, problemen en kosten worden geïdentificeerd.

De resultaten van het project zullen continu worden overgedragen naar de telers, kennisinstellingen, belangenorganisaties en de overheid via gerichte demonstraties en deelname aan conferenties, beurzen, de media en sociale media.

Verwante projecten

3DMed

  • INTERREG 2 Zeeën
  • gepersonaliseerde gezondheidszorg, innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Lees meer

GLITCH

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • agro-food, glastuinbouw, innovatie, koolstof arme economie
Lees meer

WLE - Wildlife Economy

  • INTERREG Europe
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer, innovatie
Lees meer

Ongelimiteerde recyclage

  • EFRO-Vlaanderen
  • circulaire economie, innovatie, materialen
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Flanders Make

Partners

OCTINION - Induct, pcfruit - Proefcentrum Fruitteelt, Octinion Agriculture, B.A.B. BAMPS - BAB BAMPS

Periode

01-12-2018 tot 30-11-2020

Thema

agro-food, e-mobiliteit, industrie 4.0, innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen