AVATARAVATAR heeft tot doel om emissievrije geautomatiseerde schepen in te zetten bij het vervoer op binnenwateren. Via deze schepen wordt frequent vervoer mogelijk tussen de stedelijke ‘consolidatiecentra’ buiten de stad en de binnenstedelijke hubs. De nadruk ligt hierbij op goederen in pallets en afvalteruggave.

De gemiddelde externe kosten (congestie, ongevallen, luchtverontreiniging, klimaat, geluid, ...) voor het wegvervoer is immers veel hoger dan voor de binnenvaart (TUDelft, 2018). Toch zijn schepen, in vergelijking met stedelijk goederenvervoer, momenteel economisch niet rendabel, bijvoorbeeld door hoge kosten voor de bemanning van schepen. Meer automatisering is van cruciaal belang om op deze schaal een duurzame en economisch levensvatbare toekomst te garanderen.

Het AVATAR-project gaat deze uitdagingen aan door het ontwikkelen, testen en beoordelen van geschikte technologieën en bedrijfsmodellen voor stedelijke autonome emissievrije binnenvaart. Hierdoor ontsluit het project het economische potentieel van stadsschepen en bijbehorende waterwegen, vergroot het de beschikbare oplossingen voor volledige-cyclusautomatisering en zet het een duurzaam supply chain-model op voor stedelijke goederendistributie en afvalteruggave.

Verwante projecten

Ondernemend Aalst

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, starters, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

EE in kmo's

  • EFRO-Vlaanderen
  • kmo ondersteuning, koolstof arme economie
Lees meer

Smart Retail City

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, ondernemerschap, smart cities, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE 2

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, starters, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Financiële info

Projectleider

POM Oost-Vlaanderen

Vlaamse partners

E. Van Wingen NV, Katholieke Universiteit Leuven, Opleidingscentrum voor Hout en Bouw vzw, POM Oost-Vlaanderen

Periode

01-05-2020 tot 30-06-2023

Thema

afvalbeheer, autonome voertuigen, koolstof arme economie, stedelijke ontwikkeling, transport & logistiek, vaartuigen

Prioriteit

Bevorderen van duurzaam vervoer en het wegnemen van knelpunten in sleutelinfrastructuur

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen