BE-GOODData worden de grootste troef van onze toekomstige kenniseconomie. Ook overheden zitten op een berg data over thema’s zoals verkeer of luchtkwaliteit. Die gegevens worden nu maar weinig benut door bedrijven die er diensten uit kunnen ontwikkelen voor een schoner milieu of een betere infrastructuur. Met het project BE-GOOD bundelen organisaties uit de publieke sector de krachten met bedrijven om nieuwe datagedreven diensten te ontwikkelen. Dat doet men aan de hand van 11 pilootprojecten. In Vlaanderen ontwikkelt de Vlaamse Milieumaatschappij samen met het Nederlandse Hoogheemraadschap Delfland algoritmes om het overlopen van afvalwater beter te voorspellen en oplossingen hiervoor uitwerken die vervuiling tegen gaan en ook nog eens kostenbesparend zijn. Men gaat steeds uit van een open concept en probeert oplossingen te vinden die ook in een transnationale context inzetbaar zijn.

BE-GOOD: Open Data voor een slimmer samenleving

Verwante projecten

SCALE UP

  • INTERREG Noordzeeregio
  • innovatie, kmo ondersteuning, ondernemerschap, starters
Lees meer

FORET PRO BOS

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biodiversiteit, circulaire economie, ecosysteem beheer, klimaat mitigatie, ondernemerschap
Lees meer

TERAFOOD

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie, voedingsindustrie
Lees meer

SMARTGREEN

  • INTERREG Noordzeeregio
  • data, energie, glastuinbouw, innovatie, koolstof arme economie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Nederland)

Vlaamse partners

Vlaamse Milieu Maatschappij

Periode

25-02-2016 tot 30-09-2020

Thema

data, ecosysteem beheer, innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen