BIOCASDe landelijke gebieden van het Noordzeegebied zullen naar verwachting een grote rol spelen in de ontwikkeling van een regionale circulaire bio-economie. BIOCAS wil deze ontwikkeling aanwakkeren en de landelijke gebieden omvormen tot slimme gespecialiseerde regio's voor de geïntegreerde en lokale valorisatie van biomassa, gebaseerd op biomassa-cascadeprincipes. Dit principe houdt in dat waardevolle componenten worden gewonnen uit biomassa voordat deze wordt verwerkt.

De belangrijkste focus van BIOCAS is het realiseren van concrete ‘Biomass Cascading Alliances’ (BCA's) voor een duurzamere conversie van biomassa. Dergelijke allianties omvatten alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de waardeketen van biomassa en zullen gerealiseerd worden dankzij de input vanuit wetenschap, bedrijfsleven en overheid. De allianties zullen de start vormen van de ontwikkeling van een sterke regionale circulaire economie in de landelijke gebieden in de Noordzeeregio.

BIOCAS richt zich daarbij op vier principes. Ten eerste een integrale aanpak, inclusief de hele keten van productie, inzameling, behandeling of conversie en toepassing. Ten tweede een echt circulair perspectief dat de waarde van een gezonde bodem, voedingswaarde van voedingsproducten en biodiversiteit omvat. Ten derde een directe koppeling tussen de optimale valorisatie van biomassa en de welvaart van regionale (landelijke) gemeenschappen door de kringloop zo lokaal mogelijk sluitend te maken. Ten vierde de deelname van partners in de hele biomassaketen, inclusief gespecialiseerde kmo's voor de valorisatie van biomassa.

Verwante projecten

BioBase4SME

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • biogebaseerde economie, ondernemerschap
Lees meer

BIOCOMPAL

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie, materialen
Lees meer

NWE - REGENERATIS

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • circulaire economie, materialen
Lees meer

ATHENS

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie, maakindustrie, materialen
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Province Fryslan (Nederland)

Vlaamse partners

Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent

Periode

01-07-2017 tot 30-06-2021

Thema

biogebaseerde economie, biomassa, circulaire economie, landelijk gebied

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen