Biodiverse Cities

Noordzee regio is sterk verstedelijkt, waardoor de natuur wordt beïnvloed en verstoord. Het verlies aan biodiversiteit heeft negatieve gevolgen voor klimaatverandering, ecosystemen en het welzijn van mensen. De aandacht van het beleid neemt toe, maar in steden wordt biodiversiteit vaak over het hoofd gezien en ontbreekt het stadsprofessionals aan expertise. Steden investeren fors in stedelijke transformaties (> €500M in pilotgebieden tegen 2030). Ze introduceren natuurgebaseerde oplossingen (NBS) om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, maar niet om de biodiversiteit te verbeteren. Een gemiste kans. 

Biodiverse Cities streeft naar versnelde actie voor biodiversiteit om Noordzee regio-steden om te vormen tot natuurinclusieve samenlevingen: steden waar natuur en mensen kunnen gedijen. We implementeren Biodiverse NBS (Bio-NBS) in 5 pilotsteden en plannen de replicatie ervan in 3 bestuiverssteden. De pilots bestrijken alle stadsgebieden (dichtbebouwde centra, peri-urbane gebieden etc.) om te begrijpen wat waar werkt en om groene ruimten van hoge kwaliteit te leveren. De partners zetten innovatieve methoden in om de gemeenschap te betrekken, zoals ruimtelijke experimenten (tijdelijke NBS in Bremen), sociaal ontwerp (in Brest creëren kinderen samen biodiverse en gendergelijke schoolpleinen) en gemeenschapsactiviteiten (natuurtherapie in Dordrecht) om de verbondenheid met de natuur te vergroten en het welzijn te verbeteren.

Het project levert lokale actieplannen op om biodiversiteit te integreren in investeringsprogramma's voor steden, zodat de impact ook na afloop van het project merkbaar is. Onze steden zijn pilots voor de implementatie van nationaal beleid (bijv. NL beleid voor natuur & biodiversiteit) en ondersteunen naburige steden. We organiseren regionale coördinatie om groene gebieden met elkaar te verbinden en stellen hiervoor gemeenschappelijke biodiversiteitsdoelen vast. Biodiversiteit is een transnationale kwestie en vereist gezamenlijke inspanningen. 16 partners brengen brede expertise in (ecologie, governance, co-creatie), leveren gezamenlijke transnationale pilots, organiseren peer learning en bouwen voort op eerdere NBS & Noordzee regio projecten: BEGIN, RECONECT. 

Wij zijn:
 • 8 Steden
 • 3 Universiteiten
 • 2 NGO's
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • IUCN (wereldwijde expert in biodiversiteit)
 • Open Kaart (community design studio).

Verwante projecten

Virtuele Gemeente (als kernversterking voor de fysieke handelskern)

Virtuele Gemeente (als kernversterking voor de fysieke handelskern)

 • EFRO-Vlaanderen
 • kmo ondersteuning, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
CENTERPro

CENTERPro

 • EFRO-Vlaanderen
 • ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
N-POWER Neighbourhood empowerment

N-POWER Neighbourhood empowerment

 • INTERREG Maas-Rijn
 • stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
JOMOPANS

JOMOPANS

 • INTERREG Noordzee
 • biodiversiteit, ecosysteem beheer, kustzone beheer, marien
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 5.689.743

Projectleider

Gemeente Dordrecht

Partners

International Union for Conservation of Nature, VMM

Periode

20-09-2022 tot 20-09-2026

Thema

biodiversiteit, klimaat adaptatie, stedelijke ontwikkeling

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen