BioProtect

De landbouwsector maakt momenteel slechts in beperkte mate gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Ondanks hun goede werking in het laboratorium, valt de werking ervan op het veld vaak tegen. Ook de kennis over biologische ziektebestrijding is bij landbouwbedrijven nog niet groot en het onderzoek is evenmin ver gevorderd.

Het project BioProtect wil het gebruik en de doeltreffendheid van reeds erkende biologische gewasbeschermingsmiddelen voor ziektebeheersing verhogen. De projectpartners volgen daartoe twee sporen. (1) Voor een goede werking van biologische middelen kunnen bepaalde omgevingsomstandigheden belangrijk zijn, maar ook een goede toepassingstechniek is belangrijk. De projectpartners zullen dan ook de optimale toepassingsomstandigheden onderzoeken. Zo zullen er proeven gebeuren met biologische beschermingsmiddelen in teelten van onder meer tarwe, aardappelen, appels en aardbeien. Daarnaast gebeuren er ook testen op kleine schaal, in gecontroleerde omstandigheden. De nadruk bij deze proeven ligt op pathogenen waarvoor
een risico bestaat voor ontwikkeling van resistentie tegen chemische fungiciden, ziekten waarvoor er
geen conventionele fungiciden bestaan en bodemziekten omdat deze vaak zeer moeilijk te bestrijden zijn met de huidige beschikbare middelen.

(2) Om het gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen te stimuleren, zetten de partners ook in op het informeren en sensibiliseren van land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, toeleveranciers en lokale overheden. Hiertoe zullen proefveldbezoeken en bezoeken aan laboratoria worden georganiseerd, alsook een grensoverschrijdend seminarie voor een globale uiteenzetting van de verworven resultaten en toepasbare middelen. Het accent zal hierbij liggen op de toegevoegde waarde en de duurzaamheid van de biologische middelen.

BioProtect maakt deel uit van de projectenportefeuille SMARTBIOCONTROL.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

agrEUfood

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • innovatie, voedingsindustrie
Meer lezen
Machining4.0

Machining4.0

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • industrie 4.0, innovatie
Meer lezen
Plant Protein Pilot

Plant Protein Pilot

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie
Meer lezen
MicroWavePilot

MicroWavePilot

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, voedingsindustrie
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw (PCG)

Partners

Inagro vzw, Universiteit Gent

Periode

01-10-2016 tot 31-12-2020

Thema

gewasbescherming, innovatie

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen