BLING

BLING staat voor ‘Blockchain IN Government’ en onderzoekt welke rol blockchain kan spelen voor overheden. Het steunt daarbij op de expertise van kennisinstituten, lokale overheden, overheidsorganisaties, bedrijven en burgers. Blockchain bevordert het gebruikersvertrouwen door het mogelijk te maken systemen bouwen die informatie delen en transacties registreren in een verifieerbare, veilige en permanente manier. Hierbij worden informatieblokken aan elkaar gekoppeld met cryptografie om een systeem te produceren dat informatie opslaat, beheert en verifieert.

BLING wil de blockchain-technologie gebruiken om te komen tot een nieuwe generatie van innovatieve diensten voor burgers, gemeenschappen en kmo’s. Dit kan de relatie herdefiniëren tussen overheden, burgers en kmo’s op het vlak van transparantie, vertrouwen en gegevensuitwisseling.

BLING zal een platform aanbieden om de reeds ontwikkelde instrumenten en benaderingen in lokale en regionale diensten te integreren. Het project gaat verder dan het ontwikkelen van een ‘proof of concept’, maar wil reële diensten leveren in reële situaties. Op die manier versnelt BLING de ontwikkeling en het gebruik van blockchain-diensten in het Noordzeegebied.

Binnen het project BLING kijkt de stad Roeselare naar het gebruik van blockchain-technologie voor diensten met betrekking tot mobiliteit, gezondheid en lokale economie. De stad Antwerpen zet in op diensten die gebruik maken van ‘self-sovereign identity’, waarbij gebruikers de mogelijkheid krijgen om een verifieerbare identiteit te creëren, die ze zelf beheren.

BLING

Verwante projecten

Logo Efro Eu

XR-Huis: eXtended Reality Huis

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering
Meer lezen
Het internet. Ook uw zaak.

Het internet. Ook uw zaak.

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, ICT, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Meer lezen
Ondernemers(t)huis

Ondernemers(t)huis

  • EFRO-Vlaanderen
  • dienstverlening, digitalisering, lokale overheden, ondernemerschap
Meer lezen
Hasselt Onderneemt: Dienstverlening 3.0

Hasselt Onderneemt: Dienstverlening 3.0

  • EFRO-Vlaanderen
  • dienstverlening, digitalisering, lokale overheden, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 4.981.490

Projectleider

Gemeente Groningen (Nederland)

Partners

Hogeschool West-Vlaanderen, Stad Antwerpen, Stad Roeselare

Periode

01-01-2019 tot 31-12-2021

Thema

dienstverlening, digitalisering, lokale overheden, smart cities

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen