Blue AcceleratorBlue energy omvat offshore windenergie, een relatief mature sector in volle expansie, alsook de relatief nieuwe ontwikkelingen m.b.t. golf- en getijdenenergie. Verschillende Vlaamse bedrijven bekleden een belangrijke rol in deze groeisector en in de wetenschappelijke wereld is een aanzienlijke kennisbasis aanwezig. Om deze positie verder uit te bouwen is voortgezette innovatie en technologische ontwikkeling vereist. Momenteel ontbreken echter een kader en aangepaste infrastructuur om testen in een mariene omgeving uit te voeren. Deze demonstratiefase is essentieel om de kennis te versterken en om alle geïnteresseerde KMO's de kans te bieden om tot innovatieve en voor de sector interessante producten te komen. Het project speelt in op deze nood en wil deze barrière in het innovatieproces wegnemen. Hierbij wordt beoogd een living lab te creëren waar testen mogelijk zijn in real life zee condities, met Oostende als uitvalsbasis.

Dit living lab omvat volgende elementen:

* Het realiseren van een aanbod aan testfaciliteiten in on-, near- en offshore omgeving ten dienste van de wetenschap en de industrie o.m. via een aantal gerichte investeringen.

* Het opzetten met de betrokken partners en de relevante overheden van een gemeenschappelijke omkadering voor de verschillende faciliteitenter ondersteuning van gebruikers.

* Het opzetten van een academisch gedreven innovatieprogramma gericht op het toepassen van drones in offshore omstandigheden.

* Het realiseren van een ondersteunend open innovatieplatform blueenergy gericht op het versterken van innovatie in de blue energy sector.

Blue Accelerator

Verwante projecten

ICaRE4Farms

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • energie, hernieuwbare energie productie, koolstof arme economie
Lees meer

Janssen Incubatie Model

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, ondernemerschap
Lees meer

T2-campus

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie, innovatie
Lees meer

NSCiti2S

  • INTERREG 2 Zeeën
  • klimaat adaptatie, klimaatverandering, koolstof arme economie, lokale overheden
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

Partners

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE, Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen, Universiteit Gent - st.-pietersnieuwstraat, VITO - VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK

Periode

01-05-2018 tot 30-04-2021

Thema

energie, hernieuwbare energie productie, innovatie, koolstof arme economie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen