Blue Transition

Klimaatverandering in combinatie met menselijk gebruik en verandering van landschappen verhoogt de druk op het grondwaterbeheer en de bodemvoorraden in het Noordzee regio. De interne en externe factoren die het grondwaterbeheer en de bodem beïnvloeden, zijn op complexe wijze met elkaar verbonden en kunnen versterkende negatieve gevolgen hebben. De EU-strategie voor aanpassing aan klimaatverandering, de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling en de EU-richtlijnen voor grondwaterbeheer, waterbeheer en bodem vragen allemaal om snellere en systematische veranderingen om op elk moment voldoende waterbeheer van goede kwaliteit te garanderen. 

Het project richt zich op een systematische verandering, een "Blauwe Transitie", door een geïntegreerd waterbeheer- en bodembeheer in tijden van klimaatverandering. Een Blauwe Transitie brengt vaak los van elkaar staande activiteiten in stedelijke, landbouw- of natuurgebieden met elkaar in evenwicht, houdt rekening met een overgang in landgebruik en bevordert politieke structuren en bestuur. Een Blauwe Transitie houdt dus rekening met de complexe en transversale relaties tussen klimaat adaptatie en waterbeheerbeheer. 

16 pilots in Denemarken, Nederland, Zweden, België, Frankrijk en Duitsland doen kennis op over de complexiteit en ontwikkelen in drie transversale werkpakketten transnationale oplossingen voor waterbeheerschappen, landbouwers, overheden en de samenleving om: - veranderingen in landgebruik in bossen, landbouwgrond, wetlands, veengebieden of beschermde natuurgebieden op korte en lange termijn mogelijk maken om grondwaterbeheervoorraden veilig te stellen en te verbeteren; - activiteiten in landbouw-, natuur- en stedelijke gebieden te integreren, met elkaar te verbinden en in evenwicht te brengen; - de toekomstige beschikbaarheid van waterbeheer van goede kwaliteit te garanderen en tegelijkertijd natuurlijke habitats nieuw leven in te blazen en de CO2-uitstoot te verminderen. 

Het Blauwe Transitie consortium werd opgericht met 24 geselecteerde partners uit zes landen om de nodige verscheidenheid en gelijkenissen te dekken die het mogelijk maken om samenvattende strategieën en beleidsaanbevelingen te ontwikkelen, zowel op lokaal als op pilootniveau. Dit grote consortium verbindt wetenschap, overheid, industrie, belanghebbenden en de samenleving om de implementatie te bevorderen, maatregelen op te schalen door transnationale discussie en omvat innovatieve verspreiding en capaciteitsopbouw.

Verwante projecten

JOMOPANS

JOMOPANS

  • INTERREG Noordzee
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer, kustzone beheer, marien
Meer lezen
COW FORME

COW FORME

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, landelijk gebied, vaardigheden
Meer lezen
SPONGE 2020

SPONGE 2020

  • INTERREG 2 Zeeën
  • klimaat adaptatie, klimaatverandering, waterbeheer
Meer lezen
CORA

CORA

  • INTERREG Noordzee
  • dienstverlening, digitalisering, ICT, landelijk gebied, lokale overheden, vaardigheden
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 7.113.720

Projectleider

Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik

Partners

Natuurpuntbeheer, VMM

Periode

01-10-2022 tot 31-03-2026

Thema

ecosysteem beheer, landelijk gebied, waterbeheer

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen