BlueChem XL

Het BlueChem XL project zal met de EFRO-steun een uitbreiding realiseren van het huidige gebouw van de BlueChem incubator voor duurzame chemie. BlueChem nv – de uitbater van de incubator en de promotor van het project BlueChem XL - zal een bijkomende ruimte huren in het bedrijfsverzamelgebouw Blue Gate Antwerp Terminal North dat gebouwd wordt op Blue Gate Antwerp. Met de hulp van de EFRO-steun zal deze casco bedrijfshal transformeren in een labo-gebouw op twee niveaus met een oppervlakte van circa 2.500m². Voor deze structuur- en inrichtingswerken is een budget voorzien van 6.300.000 EUR. Het project kan starten op 15 april 2023. De opening van BlueChem XL is voorzien op 14 april 2026. 

Door deze uitbreiding kan BlueChem een antwoord bieden aan de huidige vraag, alsook aan de verwachte vraag de komende jaren. Momenteel zijn alle labo’s in het huidige BlueChem bezet en is er een wachtlijst van bedrijven die een aanvraag hebben ingediend voor labo- en/of kantoorruimte. 

BlueChem focust op 4 sleuteldomeinen in de duurzame chemie die overeenstemmen met de strategische doelen van Catalisti, de Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen:

 • circulariteit en grondstofefficiëntie;
 • bio-gebaseerde waardeketens;
 • geavanceerde duurzame producten;
 • procesintensificatie en transformatie.

Concreet gaat het over het omzetten van afval en CO2 in herbruikbare chemicaliën, industriële toepassingen voor bio-gebaseerde materialen, producten herbruikbaar en recycleerbaar maken binnen een circulaire economie en productieprocessen heruitvinden om meer te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder afval. 

De doelgroep van BlueChem zijn startups, groeibedrijven en innovatieprojecten van grote ondernemingen. Bijzondere aandacht gaat naar startende ondernemingen. In de opstartfase worden zij vaak geconfronteerd met moeilijkheden, zoals zeer hoge opstartinvesteringen, hoge standaarden inzake veiligheid en milieu, beperkt netwerk, etc. Dit is de zogenaamde valley of death

BlueChem komt hieraan tegemoet door een pakket aan services aan te bieden:

 • State-of-the-art infrastructuur met een focus op labo’s;
 • BlueChem Kickstart Fund: de stad Antwerpen voorziet financiële ondersteuning aan startups voor de inrichting van hun labo’s;
 • All-in services: BlueChem ontlast haar residenten door zaken als internet, schoonmaak, onthaal, etc. over te nemen;
 • Expertise: BlueChem werkt samen met strategische partners die hun expertise ten dienste stellen van de startups;
 • Industrieel en academisch netwerk: BlueChem garandeert een directe toegang tot een breed internationaal business netwerk, onderzoeksinstellingen en de vijf Vlaamse universiteiten.

BlueChem is een unieke publiek-private samenwerking tussen industrie (essenscia), overheid (stad Antwerpen en POM Antwerpen) en kennisinstellingen (VITO) met de gezamenlijke ambitie om duurzame chemie in Vlaanderen te versterken en te verankeren. Diezelfde partners hebben zich achter het XL-project geschaard. 

Met de uitbreiding kan BlueChem – en bij uitbreiding Vlaanderen – verder uitgroeien tot dé Europese hotspot voor duurzame chemie. Enkel zo zal de chemische sector een duurzame toekomst tegemoet gaan en blijft de verankering ervan in Vlaanderen verzekerd.

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

ICL

 • EFRO-Vlaanderen
 • clusters, industrie 4.0, maakindustrie
Meer lezen
CLUSTERIX 2.0

CLUSTERIX 2.0

 • INTERREG Europe
 • clusters, innovatie
Meer lezen
Northern Connections

Northern Connections

 • INTERREG Noordzee
 • clusters, energie, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Meer lezen
Inn2POWER

Inn2POWER

 • INTERREG Noordzee
 • blauwe groei, clusters, havens, hernieuwbare energie productie, innovatie, kmo ondersteuning, vaardigheden
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 6.300.000

Partners

BlueChem

Periode

15-04-2023 tot 14-04-2026

Thema

clusters, duurzame chemie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen