Bouwen aan een circulaire KempenDe bouwsector in de Kempen, Vlaanderen, en Europa kampt met een dreigend grondstoffen- en afvalprobleem. De bouwsector is één van de grootste gebruikers van grondstoffen. Daarnaast is bouw- en sloopafval één van de meest omvangrijke afvalstromen. Circulair bouwen, waarbij de waarde van gebouwen, producten en materialen maximaal bewaard blijft doorheen de tijd, geeft bedrijven een groeiende kans om hun grondstoffen- en afvalrisico te beperken, en duurzaamheidsbewuste klanten aan zich te binden.
Het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’ kadert in de transitie van de Vlaamse bouwsector naar circulair bouwen, en heeft als doel om kmo’s in de Kempense bouwsector te ondersteunen bij het realiseren van circulaire bedrijfsmodel innovatie. Om dit te doen, steunt het project op 4 basisprincipes: het samenbrengen van alle belanghebbenden in één ruimte, het inspireren en kennisdelen over bedrijfsmodellen voor circulair bouwen, het co-creëren van nieuwe bedrijfsmodellen, en het delen van leerlessen met het brede werkveld.
Voortbouwend op een innovatief aanbestedingstraject voor een circulair gebouw op het domein Kamp C, brengt dit project een ruime groep spelers in de bouwsector samen met potentiële opdrachtgevers. Binnen deze arena worden concrete partnerschappen gevormd die, met de ondersteuning van VITO, Kamp C en Möbius hun eigen circulaire bedrijfsmodel uitwerken. Naast de innovatieve bedrijfsmodellen die ontwikkeld worden, worden de leerlessen van de co-creatieve innovatietrajecten gedeeld met het brede werkveld, zodat knelpunten die circulaire bedrijfsmodel innovatie bij kmo’s in de weg staan, structureel aangepakt kunnen worden.

Co-creatietraject Bouwen aan een circulaire Kempen - 2020

Verwante projecten

Grassification

  • INTERREG 2 Zeeën
  • biogebaseerde economie, biomassa, circulaire economie
Lees meer

UrbReC

  • INTERREG URBACT
  • circulaire economie, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

BluAct

  • INTERREG URBACT
  • blauwe groei, innovatie, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

ISE

  • INTERREG 2 Zeeën
  • innovatie, internationalisering, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Lees meer

Financiële info

Projectleider

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK

Partners

MOBIUS BUSINESS REDESIGN, Autonoom Provinciebedrijf Kamp C

Periode

01-07-2018 tot 30-06-2020

Thema

bouw, circulaire economie, materialen, ondernemerschap

Prioriteit

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen