Building with Nature

Klimaatverandering in de Noordzeeregio zorgt voor overstromingsgevaar, kusterosie en hevige regenval. Traditioneel worden dammen en dijken gebouwd om het risico op overstromingen te beperken. Het project Building with Nature (BWN) zoekt oplossingen om kustgebieden, estuaria en stroomgebieden beter te wapenen tegen deze veranderingen door te bouwen mét de natuur.

Het project demonstreert op 13 locaties oplossingen die gebruik maken van natuurlijke processen om overstromingsrisico’s te beperken en/of kusterosiebeheer te realiseren. Zo werkt de Vlaamse Milieumaatschappij in Lichtaart aan de Kleine Nete, met als doelstelling het creëren van meer wateropslagcapaciteit, het geven van een ecologische meerwaarde en het herstellen van de structuur van de waterloop. Op drie recreatiesites zullen bovendien de oeverzones heringericht worden. In Oostende (Mariakerke) onderzoekt het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust het effect van zandsuppletie op kustbescherming.

De soms onzekere prestaties van dergelijke oplossingen belemmeren echter een bredere acceptatie in de Noordzeeregio. Via het verzamelen én monitoren van de effecten van de 13 natuurlijke ingrepen streeft het project ernaar om building-with-nature oplossingen te laten opnemen in het nationale beleid en de investeringsprogramma’s in het Noordzeegebied.

Building with Nature

Verwante projecten

Proeftuin Voeding-Water

Proeftuin Voeding-Water

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, waterbeheer
Meer lezen
I-QUA

I-QUA

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • afvalwater, circulaire economie, innovatie, waterbeheer, waterkwaliteit
Meer lezen
Green Screen

Green Screen

  • INTERREG Europe
  • creatieve industrieën, klimaatverandering, koolstof arme economie
Meer lezen
NSW

NSW

  • INTERREG Noordzeeregio
  • blauwe groei, data, kustzone beheer, marien, waterkwaliteit
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Rijkswaterstaat (Nederland)

Partners

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – afdeling KUST, Vlaamse Milieumaatschappij

Periode

01-12-2015 tot 01-07-2020

Thema

klimaatverandering, kustzone beheer, natuurgebaseerde technieken, waterbeheer

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen