C-4CE

Circulaire economie (CE) zal de komende jaren veel nieuwe werkgelegenheid opleveren. Het huidige CE-opleidingsaanbod in de grensregio is echter niet voldoende, waardoor bedrijven geen mogelijkheid hebben om barrières in kennis te doorbreken of knelpunten op te lossen teneinde de transitie naar CE in gang te zetten. Om het gebrek aan competenties voor studenten en werknemers te verhelpen, streeft C-4CE naar een betere afstemming tussen de benodigde competenties en de effectieve competenties waarmee professionals opgeleid worden. De bestaande opleidingen zijn veelal te eng omdat zij enkel een technologische oriëntatie of materiaalfocus hebben en niet zijn gericht op circulaire businessmodellen of andere niet-technologische aspecten van CE. Het verwerven van inzicht in andere aanbieders van opleidingen kan leiden tot het vormen van samenwerkingsverbanden, die nieuwe opleidingen ontwikkelen of bestaande opleidingen aanpassen aan nieuwe doelgroepen. Via de te ontwikkelen CE-competentie en -opleidingstool wordt de markt voor opleidingen samengebracht en kunnen deze opleidingen 'gematcht' worden met organisaties die zich verder willen ontwikkelen. Door een beter zicht te krijgen op wat CE kan betekenen voor hun bedrijf en de competenties die zij daartoe nodig hebben, zullen bedrijven beter in staat zijn geschikte profielen op de arbeidsmarkt in de grensregio te vinden en de transitie vlotter in gang te zetten.

Verwante projecten

SIREE

SIREE

  • INTERREG 2 Zeeën
  • arbeidsmarkt
Meer lezen
I-QUA

I-QUA

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • afvalwater, circulaire economie, innovatie, waterbeheer, waterkwaliteit
Meer lezen
UrbReC

UrbReC

  • INTERREG URBACT
  • circulaire economie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
CircTex

CircTex

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • circulaire economie, innovatie, materialen
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 423.931

Partners

Centexbel, Stichting Breda University of Applied Sciences

Periode

01-05-2021 tot 31-12-2022

Thema

arbeidsmarkt, circulaire economie, vaardigheden

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen