CANAPE

Veengebieden worden vaak opgezocht voor recreatie, herbergen een grote rijkdom aan dieren en planten en zijn een natuurlijke drinkwaterfilter. Wereldwijd vormen veengronden een groter koolstofreservoir dan alle bossen samen. Waar ze worden verstoord, geven deze sites dit koolstof als CO2 vrij in de atmosfeer en dragen ze zo mee bij tot de opwarming van de aarde.

Het CANAPE project wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de ontwikkeling van een duurzame economie voor de bevolking in de Noordzeeregio ondersteunen. Het project werkt op 2 sporen. Ten eerste wordt in een aantal gebieden het landschap hersteld door het waterniveau terug op te trekken en door de waterkwaliteit te verhogen. Ten tweede worden kansen gecreëerd voor duurzaam landgebruik, bijvoorbeeld door de teelt van agrarische producten die het goed doen op een natte bodem.

CANAPE herstelt meer dan 60 ha hoogveen en meer dan 20 ha rietland. Over een oppervlakte van 10 ha worden alternatieve vormen van landbouwproductie getest. Daarnaast worden ook de oevers van 3 laagveenplassen hersteld. Alle acties worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de lokale bevolking zodat zij na afloop de visie van het project verder uitdragen.

Voor Natuurpunt Beheer vzw biedt dit project de kans om herstelmaatregelen voor De Nol (Kalmthout - Essen) uit te voeren. Het Grenspark Kalmthoutse Heide zorgt dat er voor het privé-landgoed De Markgraaf een natuurmanagementplan wordt opgemaakt en Regionaal Landschap de Voorkempen brengt landbouwers op de hoogte van de mogelijkheden en voordelen van hydrologische herstelmaatregelen.

Verwante projecten

LINBATYS

LINBATYS

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • ecosysteem beheer, klimaatverandering, waterbeheer, waterkwaliteit, waterkwantiteit
Meer lezen
PROSPERA

PROSPERA

  • INTERREG Europe
  • biodiversiteit, innovatie, klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
RENATUR

RENATUR

  • INTERREG Europe
  • biodiversiteit, klimaat mitigatie, klimaatverandering
Meer lezen
JOMOPANS

JOMOPANS

  • INTERREG Noordzee
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer, kustzone beheer, marien
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 5.545.105

Partners

BENEGO/Grenspark de Zoom - Kalmthoutse Heide, Broads Authority (Verenigd Koninkrijk), Natuurpunt Beheer vzw, Regionaal Landschap de Voorkempen

Periode

01-06-2017 tot 30-06-2022

Thema

biodiversiteit, ecosysteem beheer, koolstofopslag, waterkwaliteit, waterkwantiteit

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen