Care2Adapt

Om te anticiperen op het nijpende tekort op de arbeidsmarkt zullen organisaties uit de brede gezondheidszorgsector meer moeten inzetten op de selectie, uitrol en implementatie van innovatieve en/of digitale processen, productinnovaties en nieuwe samenwerkingsmodellen. Daarnaast is er binnen de zorgorganisaties nood aan ondersteuning en coaching van medewerkers of sleutelfiguren die deze brugfunctie tussen innovatie en werkvloer willen opnemen en zo een katalyserende rol voor verandering en innovatie binnen de organisatie kunnen vervullen. Care2Adapt wil de innovatiebereidheid en het adaptief vermogen van organisaties en hun medewerkers versterken met behulp van een praktijk georiënteerd en grensoverschrijdend coaching- en opleidingstraject. Het uitgebreide ‘train-de-trainer-traject' voor 50 sleutel- en brugfiguren uit diverse organisaties in Vlaanderen en Nederland zal verder bouwen op de lessen van de Health Innovation School (NL) en het Innovatiescout-programma (VL). Aanvullend worden kortere ondersteunende programma's voor andere stakeholders binnen en buiten de organisatie opgezet. Care2Adapt zal zorgprofessionals en organisaties op die manier duurzaam versterken en ook op lange termijn in staat stellen om flexibeler, creatiever en innovatiever om te gaan met de zorguitdagingen die op hen afkomen.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Blijf aan Z

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, vaardigheden, zorg en gezondheid
Meer lezen
ESF/GT

ESF/GT

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, dienstverlening, personen mobiliteit
Meer lezen
ZEM Ports NS

ZEM Ports NS

  • INTERREG Noordzee
  • e-mobiliteit, havens, innovatie, koolstofarme economie, transport & logistiek, vaardigheden, vaartuigen, waterstof
Meer lezen
Health Care Accelerator

Health Care Accelerator

  • EFRO-Vlaanderen
  • gepersonaliseerde gezondheidszorg, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 527.035

Partners

AZ Herentals, Care Innovation Center West-Brabant, Stichting Bravis Ziekenhuis, tanteLouise, Thomas More Kempen VZW

Periode

14-04-2021 tot 31-12-2022

Thema

arbeidsmarkt, vaardigheden, zorginnovatie

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen