CareForMoreHeden wordt onderzoekinfrastructuur slechts beperkt ingezet voor experimentele ontwikkeling binnen de zorg. Om meer laagdrempelige kennistransfer te kunnen realiseren, is er nood aan een éénduidig, gebundeld aanbod van beschikbare infrastructuur en expertise dat breed gecommuniceerd wordt. Daarnaast moeten bedrijven en organisaties meer geholpen worden om innovatieve (en soms disruptieve) paden te bewandelen. Gebrek aan ‘sense of urgency’, beperkte ‘innovatiecultuur’ en R&D capaciteit van kleinere zorgactoren (vb. orthopedische sector) en beperkte kennis over nieuwe technologieën belemmeren hun marktadoptie.

CareForMore wil de kloof tussen collectief onderzoek en bedrijfsspecifieke noden overbruggen door op een laagdrempelige manier toegang te verlenen tot onderzoeksinfrastructuur en -en kennis bij Thomas More in het domein van zorgtechnologie (expertisecentrum Mobilab & Care).

Via demonstratieprojecten zoals workshops, co-creatiesessies en labtesten kunnen bedrijven en organisaties:

• Hun innovatieve producten, diensten en processen meer marktklaar maken door ze heel praktijkgericht te testen met geschikte onderzoeksinfrastructuur en experten ter zake

 • Hun kennis verhogen over vernieuwende processen, technologieën, nieuwe doelgroepen en nieuwe product/markt-combinaties
 • Ondersteund worden in de transitie van traditionele technieken naar digitalisatie en automatisatie
 • Samenwerkingen opzetten voor de valorisatie van ontwikkelde zorgtechnologie bij Thomas More, die reeds gevalideerd werd in een onderzoeksproject en reeds dicht bij een mogelijke marktimplementatie staat.

Mobilab & Care beschikt over een ruime expertise en bijhorende state of the art infrastructuur aangaande het simuleren, opmeten en analyseren van het menselijk bewegingspatroon, praktisch uittesten en valideren van orthopedische en biomedische technologie, 3D scan & printtechnologie, meetapparatuur, exoskeletons, assistieve technologie, algoritmes, sensoren en wearables voor toepassingen in de gezondheidssector. Maximale synergiën worden aangegaan met Kempense actoren zoals Health & Care Network, LiCaLab, VOKA, Ziekenhuisnetwerk Kempen en Provincie Antwerpen.

Verwante projecten

UV - ROBOT

 • INTERREG Noordwest-Europa
 • agro-food, glastuinbouw, innovatie
Lees meer

SPEED

 • INTERREG 2 Zeeën
 • innovatie
Lees meer

Circulair Onderhoud

 • INTERREG Vlaanderen-Nederland
 • circulaire economie, innovatie
Lees meer

TERAFOOD

 • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
 • innovatie, voedingsindustrie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Thomas More Kempen - Thomas More Kempen vzw

Periode

15-09-2020 tot 14-09-2022

Thema

innovatie, zorginnovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen