Centraal mobiliteitsplatform

Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet en geen eigen vervoer ter beschikking heeft, kan hiervoor een beroep doen op een ambulancedienst voor 'niet-dringend liggend ziekenvervoer'. Het belang van dit type vervoer is de laatste jaren sterk toegenomen, ondermeer door de stijgende vergrijzing van de bevolking en het stijgend aantal patiënten met een chronische aandoening. Een optimale dienstverlening vergt echter een efficiënte en goed gecoördineerde organisatie en dit is net waar het schoentje vandaag de dag nog knelt. Dit uit zich in onder andere in:

 • Een versnipperd aanbod van diensten, te weinig afgesteld op de vraag
 • Complexiteit voor de patiënt zowel in gehanteerde prijzen van de ziekenwagendiensten als de terugbetalingsmodaliteiten van mutualiteiten
 • Gebrek aan efficiëntie omwille van een mismatch tussen vraag en aanbod
 • Grote indirecte personeelskosten, omdat elke ambulancedienst voor een eigen dispatching en permanentie moet zorgen

Het geheel resulteert in lege ambulanceritten, onveilige situaties voor de patiënt en ‘oneigenlijk’ gebruik waarbij wordt gekozen voor dringend vervoer in functie van terugbetaling of net voor niet-dringend vervoer om zo het ziekenhuis naar voorkeur te kiezen.

Om aan deze problematiek tegemoet te komen zal in dit project een centraal mobiliteitsplatform met slimme dispatching ontwikkeld worden. Dit platform zal garant staan voor een betere afstemming van het vervoersaanbod met de noden van de patiënten. Doel is dat alle aanvragers van niet-dringend liggend ziekenvervoer in de toekomst op een eenvoudige wijze en bij één centraal platform hun vraag kunnen aanmelden. Allereerst zal dit platform de vervoersvraag, via een adequate triage, naar het juiste type vervoer leiden. Vervolgens wordt de vraag, op basis van bepaalde criteria (bijv. aansluiting mutualiteit …), doorverwezen naar de juiste vervoersaanbieder. Het centraal mobiliteitsplatform werkt op een slimme en dynamische manier waardoor ritten, indien nodig, in realtime aangepast kunnen worden aan de situatie. Hierdoor zal bijvoorbeeld bij file, pech en een annulering van ritten, het rittenschema hertekend worden naar een efficiëntere oplossing. Tot slot zal er een centraal nummer opgericht worden om de gefragmenteerde vraag van ondermeer huisartsen, sociale diensten en ziekenhuizen te centraliseren. Ultieme doel is om na de ontwikkeling en testen in Limburg deze dienst ook beschikbaar te stellen voor heel Vlaanderen en eventueel uit te breiden tot andere vervoersvormen zoals het niet-dringend zittend ziekenvervoer. Hiervoor wordt ook nauw samengewerkt met Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Verwante projecten

Habitat Défi-Jeunes

Habitat Défi-Jeunes

 • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
 • arbeidsmarkt, dienstverlening, mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen
Project Zuivere Lucht

Project Zuivere Lucht

 • INTERREG Vlaanderen-Nederland
 • zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
3DMed

3DMed

 • INTERREG 2 Zeeën
 • gepersonaliseerde gezondheidszorg, innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
MONUMENT

MOre NUrturing and More Empowerment Nested in Technology - MONUMENT

 • INTERREG 2 Zeeën
 • zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.195.363

Projectleider

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg - POM Limburg

Partners

Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten Belgambu, CM Limburg - Vrije Verzekering, Het Vlaamse Kruis - Algemeen Secretariaat, Mutualistische Alarmcentrale MUTAS - Mutualistische Alarmcentrale EuroCross België - Centrale d'Alarme mutualiste EuroCross Belgique, VLAAMS PATIENTENPLATFORM

Periode

01-01-2019 tot 30-06-2022

Thema

dienstverlening, zorg en gezondheid, zorginnovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen