Centrum Bouw 4.0‘Centrum Bouw 4.0’ is een ambitieus project dat een nieuwe wind door de bouwsector laat waaien door bouwprofessionelen te ondersteunen bij kennisopbouw over en toepassing van nieuwe digitale technologieën zoals Internet of Things en Artificiële intelligentie.

Met de steun van EFRO richt dit investeringsproject zich op de realisatie van de hiervoor benodigde infrastructuur en de bijhorende installaties. Naast de vaste hub wordt er ook geïnvesteerd in een mobiele hub die de demo- en testactiviteiten tot bij de bouwbedrijven brengt.

Het project legt de basis voor een centrum dat na de investeringsfase kan starten met demo-activiteiten die gericht zijn op:
• Demonstratie van technologie naar een brede doelgroep met het oog op sensibilisering, inspiratie en kennisverspreiding
• De implementatie van deze technologieën verhogen door relevante tools aan te bieden
• De creatie van een omgeving waar nieuwe ontwikkelingen gefaciliteerd en begeleid worden

De directe effecten zoals een verhoogde efficiëntie, minder bouwfouten, betere voorafgaande werkvoorbereiding en lagere faalkosten, hebben daarenboven een positieve impact op de duurzaamheid in de sector.

Verwante projecten

BluAct

  • INTERREG URBACT
  • blauwe groei, innovatie, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

BIOCOMPAL

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie, materialen
Lees meer

Smart Retail City

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, ondernemerschap, smart cities, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Inn2POWER

  • INTERREG Noordzeeregio
  • blauwe groei, clusters, hernieuwbare energie productie, innovatie, kmo ondersteuning, havens, vaardigheden
Lees meer

Financiële info

Projectleider

WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF - WTCB

Periode

01-04-2018 tot 31-03-2021

Thema

bouw, digitalisering, industrie 4.0, innovatie, materialen

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen