Clancy

CLANCY zal de capaciteit van het Noordzeegebied (Noordzee regio) vergroten om klimaatadaptieve, biodiverse ecosystemen in stand te houden door het beheer van Eriocheir sinensis (Chinese wolhandkrab, CMC). Deze krabben vormen een bedreiging voor de aquatische biodiversiteit en kunnen de structuur van kust- en binnenwaterbeheeren aantasten door de hydromorfodynamische eigenschappen en de waterbeheervegetatie te veranderen. 

Capaciteitsopbouw: In elk land werden onafhankelijk van elkaar en in verschillende mate van detail status- en impactstudies uitgevoerd over CMC. Er zal een grensoverschrijdende inspanning worden geleverd om alle beschikbare gegevens over de populaties, de verspreiding en de impact van kraakbeenvissen uit te wisselen. De gegevens zullen worden verzameld in een nieuw opgezette gezamenlijke database. Implementatie: vallen zullen gebruikt worden om de invasieve CMC-populaties te monitoren en te beheren. Studiezones zullen uitgerust worden met vallen die specifiek aangepast zijn aan de lokale omstandigheden, gebaseerd op het ontwerp van de pioniervallen in Vlaanderen. Het ontwerp zal worden aangepast aan de lokale omstandigheden. Deze specifieke innovatie is de sleutel tot transnationale inzet. Door genetische analyses uit te voeren op gevangen krabben, zullen we de grensoverschrijdende verspreiding en connectiviteit van de populatie grondig evalueren. Ecologische monitoring zal worden opgezet in referentiegebieden met en zonder vallen, om kennis te vergaren over de impact van de krabben op de kwaliteit van de habitat. Specifieke aandacht zal worden besteed aan het vermijden van bijvangst van andere ongewervelde gemeenschappen. Maatschappelijke impact: De resultaten zullen worden vertaald in een kosten-batenanalyse en stappenplannen voor grensoverschrijdend beheer van invasieve soorten. 

Er zal een co-creatieve aanpak worden geïmplementeerd waarbij lokale belanghebbenden worden betrokken, om ervoor te zorgen dat deze stappenplannen en analyses direct kunnen worden geïmplementeerd door de belangrijkste gebruikers. CLANCY zal zo bijdragen aan de governance van gecoördineerd grensoverschrijdend soortenbeheer, aangepast aan lokale en regionale behoeften en omstandigheden. Valorisatie en benutting van gevangen biomassa van kweek- en mestbedrijven zal worden ontwikkeld met partners uit de industrie, samen met een infrastructuurplan voor het opzetten van een waardeketen.

Verwante projecten

Carbon Farming

Carbon Farming

  • INTERREG Noordzee
  • biodiversiteit, bodem, koolstofopslag
Meer lezen
2B Connect

2B Connect

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer
Meer lezen
FORET PRO BOS

FORET PRO BOS

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biodiversiteit, circulaire economie, ecosysteem beheer, klimaat mitigatie, ondernemerschap
Meer lezen
ECOPAD

ECOPAD

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • agro-food, biodiversiteit, ecosysteem beheer, gewasbescherming, glastuinbouw, klimaat mitigatie, natuurgebaseerde technieken
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 4.679.614

Partners

Provincie Oost-Vlaanderen, Universiteit Antwerpen, Vlaamse Milieumaatschappij, WaterstofNet

Periode

02-05-2023 tot 30-04-2028

Thema

biodiversiteit

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen