Clusters van kracht voor een sterke Limburgse zorgeconomie

Clusters van Kracht heeft als doel te helpen bij het opzetten van nieuwe business in bestaande bedrijven. Dat doen ze door na te denken over en te werken aan innovatieve businessmodellen. Dat kan over sectoren heen, maar ook over landsgrenzen heen. Specifieke aandacht gaat naar de zorgeconomie omdat dit voor Limburg een van de beloftevolle sectoren is waarmee het verschil gemaakt kan worden.
Hoofddoelstelling is het creëren van duurzame nieuwe jobs en behouden van bestaande jobs in Limburg. De inhoudelijke focus ligt op het grijpen van kansen in de zorgeconomie. Om blijvende impact te realiseren, moet men grondig te werk gaan en zorgen dat de innovaties degelijk onderbouwd zijn zodat ze kans van slagen hebben op lange termijn.
Door het ontbreken van kennis over de sector en haar mogelijkheden blijft veel potentieel onbenut. Omdat je bedrijven niet in een nieuwe sector kan forceren, is er gekozen voor een gelaagde aanpak. Men start met inspireren en uitwisselen van ervaringen (in discussietafels, ondernemerstafels, leesclubs en on-site opleidingen). Bedrijven die gewonnen zijn om actief te worden in de zorgeconomie worden concrete acties rond businesscases aangeboden. Men gaat ook op zoek naar technologieën en presenteert deze aan bedrijven, verwijst ze door of organiseert co-creatie sessies rondom innovatieve ideeën.
Daarnaast wil VKW een actieve rol spelen in het ecosysteem in Limburg. Door regelmatig af te stemmen en samen te werken rondom inhoudelijke thema's ontstaat er kruisbestuiving. Deze intentie is geformaliseerd in een samenwerkingsakkoord met diverse andere projecten die samen een geïntegreerd geheel vormen.

Strategy Battle bij Grafityp

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Care2Adapt

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, vaardigheden, zorginnovatie
Meer lezen
Logo Efro Eu

Crosscare

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • kmo ondersteuning, voucher projecten, zorginnovatie
Meer lezen
ORPHEUS

ORPHEUS

  • INTERREG 2 Zeeën
  • zorg en gezondheid
Meer lezen
Logo Efro Eu

ViTalent: competentiecentrum Life Sciences

  • EFRO-Vlaanderen
  • dienstverlening, life sciences, vaardigheden, zorg en gezondheid
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

VKW LIMBURG - VKW-LIMBURG, DE LIMBURGSE WERKGEVERSORGANISATIE

Periode

01-05-2016 tot 31-07-2019

Thema

clusters, gepersonaliseerde gezondheidszorg, zorg en gezondheid, zorginnovatie

Prioriteit

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen