CO2 voor energieopslag

Eén van de grote uitdagingen voor Europa in de komende eeuw is het opbouwen van een koolstofarme economie waarbij een duurzame, betrouwbare en betaalbare toevoer van energie wordt gegarandeerd. Elektrische, thermische en mechanische opslag worden stilaan meer onderzocht. De ambitie van ‘EnOp’ is de doorontwikkeling van chemische opslag en bijhorende CO2 omzettingstechnologieën. CO2 wordt beschouwd als een waardevolle alternatieve bron van koolstof aangezien het overvloedig beschikbaar is. ‘EnOp’ richt onderzoek op zowel directe als indirecte omzettingen. In functie van de directe methode worden drie technologieën ontwikkeld om zonlicht en CO2 om te zetten en op te slaan in de vorm van chemicaliën en brandstoffen: er wordt onderzoek verricht naar algen, nanodeeltjes en halfgeleiders om biomassa te produceren. Vier technologieën worden ontwikkeld om energie indirect (via elektriciteit) om te zetten. Hiervoor is energie in de vorm van elektriciteit nodig, afkomstig van zowel conventionele als duurzame bronnen. Inmiddels zijn voor alle zeven technologieen demonstrators ontwikkeld aan de hand waarvan de procescondities worden geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot zeven publicaties met nog enkelen in voorbereiding. Er is een business team opgesteld met vertegenwoordigers vanuit de industrie die de onderzoekers ondersteunen bij het kiezen van de juiste applicaties en de beste routes naar de markt. Daarnaast zijn er techno-economische en trend analyses gemaakt aan de hand waarvan de economische haalbaarheid en marktpotentie kan worden ingeschat. Voor enkele technologieen die dichter tegen de markt aanliggen zijn doorontwikkeltrajecten gedefinieerd en zelfs al vervolgprojecten ontwikkeld met marktpartijen, op basis van de binnen het EnOp project behaalde resultaten. Er wordt veel gecommuniceerd over het EnOp project zowel via nieuwsbrieven, als door middel van presentaties en een binnenkort te houden symposium.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

OCIM = "Orsi centrum voor innovatieve medtech"

  • EFRO-Vlaanderen
  • gepersonaliseerde gezondheidszorg, innovatie, life sciences, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
CAPTURE

CAPTURE

  • EFRO-Vlaanderen
  • bodem, innovatie, materialen, ondernemerschap
Meer lezen
Machining4.0

Machining4.0

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • industrie 4.0, innovatie
Meer lezen
Slimme Mobiliteit Terhills

Slimme Mobiliteit Terhills

  • EFRO-Vlaanderen
  • autonome voertuigen, innovatie, mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 4.034.882

Partners

Bruco, Chemelot Campus BV, DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e.V., Katholieke Universiteit Leuven, NanoHouse, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, Pink RF, Stichting NWO-i, Technische Universiteit Eindhoven, Thomas More Kempen VZW, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, VITO nv

Periode

01-09-2016 tot 31-08-2019

Thema

hernieuwbare energie opslag, innovatie, koolstofarme economie

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen