ConnectSME

Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen hecht Vlaanderen veel belang aan de introductie van nieuwe duurzame technologieën, zo toont het recent goedgekeurde Vlaams Klimaat- en Energieplan aan. Ook in Nederland ligt in de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP) de nadruk op marktintroductie van innovatieve technologie. Helaas bereikt beloftevolle technologie de weg naar de markt nog te weinig en geraakt het zelden voorbij de fase van onderzoek en ontwikkeling. Zeker voor MKB/KMO blijft het moeilijk om hun oplossing onder de aandacht te brengen van zowel publieke overheden als private bedrijven. Er is dus dringend actie nodig om duurzame innovatieve oplossingen sneller uit te rollen. Studies tonen aan dat technologie nood heeft aan een fysieke demonstratie- en testomgeving in reële marktomstandigheden. ConnectSME wil daarom bedrijven connecteren met zes proeftuinen in de grensregio die sterk inzetten op duurzame ontwikkeling. Thorsite (VITO), Snowball (Xvent), Green Energy Park in Vlaanderen, Green Village (TU Delft), De ploeggoot (TU Eindhoven) en Brainport Smart District in Nederland pionieren door hun infrastructuur te verbinden aan beloftevolle innovaties en zo drempels voor samenwerking tussen clusters en regio’s weg te nemen. Via een vouchersysteem zullen 36 bedrijven ondersteund worden om hun product of dienst te testen. Hierbij zal grensoverschrijdende samenwerking maximaal gefaciliteerd en ondersteund worden, waarbij kwalitatieve matches gevormd worden met partijen over de grens. Deze trajecten staan toe feedback te krijgen op basis van het werkelijke gebruik van de technologie. De inzichten die hier ontstaan leiden tot verdere verfijningen van het product en verhogen de kansen op commercieel succes. Daarnaast worden de producten ook per proeftuin voorgesteld aan een breed publiek om zo de kenbaarheid van de producten te verhogen. De beoogde uitkomst biedt zowel een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen als een economische meerwaarde in de vorm van meer omzet en meer tewerkstelling in de grensregio. Op 29/10/2020 is er een eerste matchmakingevent georganiseerd. Er hebben 77 bedrijven deelgenomen aan dit online event en dit heeft tot 131 afspraken geleid met de voorgestelde proeftuinen.

Verwante projecten

Sullied Sediments

Sullied Sediments

  • INTERREG Noordzee
  • afvalwater, bodem, innovatie, waterkwaliteit
Meer lezen
GIST - Growing Industry through a Sustainability Transition

GIST - Growing Industry through a Sustainability Transition

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • kmo ondersteuning, koolstofarme economie, maakindustrie
Meer lezen
UV - ROBOT

UV - ROBOT

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • agro-food, glastuinbouw, innovatie
Meer lezen
URBCON

URBCON

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • bouw, circulaire economie, innovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 2.050.000

Partners

Clean Tech Delta, Flux50, Green Energy Park, Stichting Brainport Smart District, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, VITO nv, XVENT

Periode

01-09-2020 tot 31-12-2022

Thema

innovatie, kmo ondersteuning, koolstofarme economie, smart grids, voucher projecten

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen