COPPER

Schone, flexibele, gedecentraliseerde en digitale energiesystemen staan centraal bij het behalen van de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 (European Green Deal, EC, 2019). Het gebruik van hernieuwbare energie neemt snel toe om te voldoen aan de stijgende vraag naar elektriciteit van 6.800 TWh in 2050 (Fit for 55, EC, 2021). Slecht beheer van deze intermitterende energie leidt echter nu al tot kostbare congestie van het elektriciteitsnet, met name in de Noordzee regio-landen waar de opwekking van hernieuwbare energie wereldwijd toonaangevend is. Als er geen actie wordt ondernomen, zal er tegen 2030 565 miljard euro nodig zijn om het netwerk te versterken (Bloomberg, 2022). Lokale overheden zullen geleidelijk de rol van distributienetbeheerders (DSO's) overnemen als hoofdcoördinatoren van het toekomstige energiesysteem, waardoor lokaal de nodige groene investeringen kunnen worden vrijgemaakt. Regionale overheden zullen het voortouw nemen bij de realisatie van dit flexibele en net-nul energienetwerk van de toekomst, ondersteund door DNB's (REPowerEU Plan, EC, 2022). 

COPPER ondersteunt de lokale overheden van Noordzee regio bij het vervullen van hun opkomende rol als coördinator van het lokale energienetwerk (Ofgem, 2022). Het positioneert Noordzee regio als pionier op het gebied van toekomstig beheer van lokale energiesystemen, waarbij alle belanghebbenden op energiegebied baat hebben bij flexibele en schone energienetten. Het bouwt lokale capaciteit op door een gezamenlijke digitale toolbox te leveren die Noordzee regio-steden begeleidt bij lokale energieplanning, marktfacilitering en levering van infrastructuur. DSO's ondersteunen COPPER-steden bij het uitvoeren van proefprojecten met slimme netwerken in 6 unieke Noordzee regio-beleidscontexten (opwekking, mobiliteit, opslag, monitoring) om het gebruik van lokale hernieuwbare energie te vergroten, de flexibiliteit van het netwerk te verbeteren en de kosten voor ontwikkelaars en gemeenschappen te verlagen. 

De resultaten van de pilots zullen bijdragen aan het opbouwen van de capaciteit van lokale overheden om een lokaal gerichte energiestrategie voor de lange termijn te coördineren en uit te voeren. Het energiebeleid en de energiemarkt van elk gebied genereren unieke technologie en commerciële oplossingen. COPPER brengt deze samen zodat steden hier gezamenlijk van kunnen leren en zo de lokale energieplannen (LEP's) en navolging daarbuiten kunnen informeren.

Verwante projecten

main_NS.VI.63

OASIS

  • INTERREG Noordzee
  • blauwe groei, hernieuwbare energie productie, kmo ondersteuning
Meer lezen
PECS

PECS

  • INTERREG 2 Zeeën
  • havens, hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie
Meer lezen
SOLARISE

SOLARISE

  • INTERREG 2 Zeeën
  • hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie
Meer lezen
Logo Efro Eu

Call groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaan

  • EFRO-Vlaanderen
  • energie, hernieuwbare energie opslag, koolstofarme economie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 5.099.140

Projectleider

Stad Gent

Partners

European Distribution Systems Operators for Smart Grids AISBL, Stad Antwerpen, Universiteit Gent

Periode

01-10-2023 tot 30-09-2027

Thema

hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie

Prioriteit

Ontwikkelen van slimme energiesystemen, netwerken en opslag

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen