CrossRoads 2‘CrossRoads’ was één van de grootste successen in het vorige Interreg-programma. Via tientallen deelprojecten werden concrete innovaties gerealiseerd door samenwerkende bedrijven uit Vlaanderen en Nederland. Voorbeelden zijn de zelfklevende digitaal printbare lijmlaag van The Printgallery, en de TempMitter, een instrument voor mobiele validatiemeting. Heel wat bedrijven zijn dankzij de Interreg-bijdrage die is verleend via Crossroads stevig gegroeid.

‘CrossRoads 2’ bouwt op dit succes voort. De focus ligt dit keer op innovaties binnen domeinen als Agrofood, Chemie en materialen, High tech Systemen, Life Sciences & health, Cleantech, Biobased, Logistiek en Maintenance. Stuk voor stuk sectoren waarin maatschappelijk relevante toepassingen kunnen ontstaan. Door middel van actieve en directe benadering, open oproepen voor het indienen van interessante projectvoorstellen, begeleiding en coaching inzake partnermatching en subsidiëring zet Crossroads in de grensregio aan tot hechte samenwerkingen tussen bedrijven, aangevuld met kennisinstellingen.

Sinds de start van CrossRoads2 is door de projectpartners flink geïnvesteerd in het aanjagen en mede ontwikkelen van projecten. In de voorbije jaren kende CrossRoads2 aan 108 projecten een subsidie toe, projectvoorstellen die door een onafhankelijke jury zijn beoordeeld en van advies voorzien. In zes calls is aan 71 innovatieprojecten en aan 37 haalbaarheidsstudies een subsidie toegezegd. Meer informatie is terug te vinden op www.crossroads2.eu

Ontdek CrossRoads2

Verwante projecten

BluAct

  • INTERREG URBACT
  • blauwe groei, innovatie, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

OSS

  • INTERREG Europe
  • ondernemerschap
Lees meer

BioScreen

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie, vaardigheden, gewasbescherming
Lees meer

ALPO

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • algen, biogebaseerde economie, innovatie, materialen, ondernemerschap
Lees meer

Financiële info

Projectleider

BOM Business Development & Foreign Investments

Partners

Innovatiecentrum Limburg, i-Cleantech Vlaanderen, Industriebank LIOF, Economische Impuls Zeeland, REWIN Projecten, Provincie Noord-Brabant, p/a Stimulus Programmamanagement, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen

Periode

01-03-2016 tot 30-11-2020

Thema

innovatie, kmo ondersteuning, ondernemerschap, voucher projecten

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen