D4A

Het begrijpen, verwerken en gebruiken van relevante gegevens uit een breed scala aan bronnen is een centraal onderdeel geworden van digitale transformatie in zowel de publieke als de private sector. In deze context draagt het verkrijgen van inzicht en het ontwikkelen van methodologieën voor het opzetten van datagestuurde diensten bij aan de zogenaamde "gegevenssoevereiniteit". Dergelijke mogelijkheden worden echter veel minder benut door gemeentelijke en regionale overheden dan door nationale en federale overheden of particuliere bedrijven en de industrie. In een analytisch verslag dat in 2020 door data.europa.eu werd gepubliceerd, worden onder andere technische belemmeringen, een beperkt bewustzijn en een gebrek aan wettelijke en organisatorische ondersteuning benadrukt als de belangrijkste obstakels voor datagestuurde oplossingen in gemeenten, in combinatie met technische complexiteit en ontoereikende standaardiserings- en interoperabiliteitsmechanismen. Ondanks de verschillende vruchtbare initiatieven die al zijn uitgevoerd, hebben gemeenten behoefte aan voortdurende praktische ondersteuning, een omgeving voor kennisuitwisseling en inspirerende praktijkvoorbeelden om hun digitale transformatie vooruit te helpen. 

Data for All (D4A) stelt gemeenten en regio's van verschillende omvang, zowel op het platteland als in de stad, in staat om gegevens effectief te beheren en hun ervaringen om te zetten in digitale diensten. D4A zal lokale data-ecosystemen creëren, waarbij in gelijke mate rekening wordt gehouden met technische, organisatorische en regelgevende of ethische aspecten van betaalbare, schaalbare en duurzame digitale overheidsdiensten. Negentien partners uit zeven landen zullen gezamenlijk zeven baanbrekende datagerelateerde concepten ontwikkelen en testen op het gebied van mobiliteit, energie, duurzaamheid, toerisme, transparantie en economische ontwikkeling. 

De opgedane kennis vormt de "D4A-routekaart", een instrument voor digitale overdracht dat een stapsgewijze handleiding biedt voor gemeentelijke en regionale overheden in het Noordzee regio en in heel Europa. D4A zal een gemeenschap creëren rond het gebruik van gegevens, zodat gemeenten en regio's een actieve bijdrage kunnen leveren in het tijdperk van gegevens.

Verwante projecten

Interactive Cities

Interactive Cities

  • INTERREG URBACT
  • data, digitalisering, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
COM³

COM³

  • INTERREG Noordzee
  • digitalisering, ICT, kmo ondersteuning, landelijk gebied, lokale overheden, smart cities
Meer lezen
i2-CoRT

i2-CoRT

  • INTERREG Maas-Rijn
  • digitalisering, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
Digi-loket economie gemeente Zaventem

Digi-loket economie gemeente Zaventem

  • EFRO-Vlaanderen
  • dienstverlening, digitalisering, lokale overheden, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 6.121.959

Projectleider

Leiedal

Partners

Intercommunale Leiedal, Stad Kortrijk, VIVES

Periode

20-09-2022 tot 31-12-2025

Thema

artificiële intelligentie, digitalisering, smart cities

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen