Darker Sky

De natuur beschermen met nieuwe verlichtingsoplossingen! Lichtvervuiling, het buitensporige, verkeerd gerichte of ongepaste gebruik van kunstlicht 's nachts, wordt steeds meer erkend als een regio-overschrijdende uitdaging en een ernstige milieustressor die biodiversiteitsverlies en versnippering van habitats veroorzaakt. 

Een goede vermindering van lichtvervuiling en bescherming van de biodiversiteit vraagt om transnationale uitwisseling en intergouvernementeel beheer. Verschillende EU-landen beschouwen lichtvervuiling voor het eerst in hun nationale wetgeving en versterken de inperking ervan als een verplichte taak voor gemeenten. Er worden echter geen technische specificaties gegeven voor concrete milieuvriendelijke, kosten- en energie-efficiënte verlichtingsoplossingen voor stedenbouwkundigen en verlichtingsingenieurs, noch een regio-overschrijdende strategie die overheidsinstanties begeleidt bij het behoud/herstel van de ecologische connectiviteit over het hele Noordzee regio. 

DARKER SKY is gericht op het verminderen van lichtvervuiling en het vergroten van biodiversiteit en ecologische connectiviteit in het Noordzeegebied door:
 •  Gemeenten te voorzien van innovatieve meet-, monitoring- & co-designmethoden voor de implementatie van nieuwe oplossingen voor lichtvermindering; 
 • Het bevorderen van de interdisciplinaire transnationale uitwisseling met goede praktijken & vuurtoren-demonstratiemodellen (milieuvriendelijke verlichtingstechnieken en -systemen op 8 demonstratielocaties in proefregio's (in FR:Brest; NL:Groningen,Friesland, DE:Nedersaksen,Hamburg) met replicatiepotentieel voor Noordzee regio-gemeenten & openbare dienstverleners (bijv. Waddenzeehavens); 
 • Het opzetten van een dialoog tussen lokale, regionale en nationale overheden om concrete regionale actieplannen en een transnationale strategie te ontwikkelen voor een duurzame beleidsinvoering van lichtreductieoplossingen in het hele Noordzee regio. 
Door dit te doen, bundelt DARKER SKY de inspanningen van geografisch verspreide regio's en initiatieven om bredere transnationale ecologische donkere corridors te creëren/versterken, en volgt daarmee het EU Actieplan voor nulvervuiling & de EU Biodiversiteitsstrategie om de versnippering van natuurlijke habitats tegen te gaan.

Verwante projecten

DepollutAir

DepollutAir

 • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
 • innovatie, luchtkwaliteit
Meer lezen
SOILCOM

SOILCOM

 • INTERREG Noordzee
 • bodem
Meer lezen
TOPSOIL

TOPSOIL

 • INTERREG Noordzee
 • bodem, klimaat adaptatie, waterkwantiteit
Meer lezen
CConnects

CConnects

 • INTERREG Noordwest-Europa
 • bodem, koolstofarme economie, landelijk gebied
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 4.216.620

Projectleider

Universite de Bretagne Occidentale

Periode

01-05-2023 tot 31-10-2026

Thema

bodem, luchtkwaliteit

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen