data-gestuurde winkelgebieden

Wie beschikt over data, kan deze omzetten in informatie en met deze kennis bijdragen tot gezonde ondernemingen in een gezond winkelgebied. Net zoals lokale besturen reeds aan een datacultuur werken om betere beslissingen te nemen, wil de stad Mechelen met dit project de handelaar ondersteunen om ook meer datagedreven beslissingen te nemen. Om de koppeling te maken tussen datagedreven handel en datagedreven beleid is een eenduidig en flexibel monitoringssysteem aan de orde. Het vertrekpunt zijn de behoeften van de handelaars. Ven hieruit wordt samen met hen bekeken over welke data zij beschikken, op welke manier ze deze data kunnen delen met de stad, welke (open) data zij van de stad willen ontvangen en hoe een handelaarsdashboard gebruiksvriendelijk kan opgezet worden. Op basis van deze input wordt beslist welke data de stad nog dient aan te kopen of capteren (IoT), welke coachingsnoden de handelaar heeft in het omgaan met deze data en wat de MoSCoW vereisten zijn voor zo een handelaarsdashboard. Daarnaast wordt de betrouwbaarheid en accuraatheid van de beschikbare data onder de loep genomen en de markt verkent met het oog op het genereren van kwaliteitsvolle data. Het sluitstuk is het opleveren van een prototype dashboard voor handelaars en een dashboard voor het beleid van de betrokken steden waardoor beide partijen via accurate data meer kennis ter beschikking krijgen om hun acties op af te stemmen. Samenwerking tussen handelaarsdashboard en beleidsdashboard wordt waar mogelijk (GDPR, integratie van datastromen) meegenomen binnen het project.

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Ondernemerschap in het productieve landschap

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

Wij leveren

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

Mobipunt Vilvoorde Ringtrambus halte Vlierkens

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

P2-Laagdrempelige digitale experimenteerruimtes- Oost-Vlaanderen

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen

Financiële info

Partners

Stad Antwerpen - 915, Stad Leuven - Stadskantoor, Stad Mechelen - Stadhuis - Algemene diensten, Stad Roeselare - Stadhuis, Thomas More Mechelen - Algemene diensten

Periode

01-01-2021 tot 31-03-2023

Prioriteit

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen