De Deelfabriek

De Deelfabriek is een publiek investeringsproject van de stad Kortrijk waarbij een stedelijke site wordt omgebouwd tot een ontmoetingsplek waar duurzame burger-, buurt- en stadsinitiatieven elkaar vinden en versterken. De stad faciliteert door deze lokale burgerinitiatieven een plek te geven in de oude brandweerkazerne, een monument uit het interbellum dat herbestemd wordt tot Deelfabriek, binnen de principes van de circulaire economie:  

  • We ontplooien in De Deelfabriek een inhoudelijk programma gericht op consuminderen. De Deelfabriek zal tal van burgerinitiatieven huisvesten gericht op delen, ruilen en herstellen. Men kan er onder andere terecht in Swop & Go (ruilwinkel voor kinderkledij), de instrumentheek (uitleendienst voor werkmateriaal), De Fietskeuken (onder begeleiding sleutelen aan je eigen fiets), ’t Velootje (uitleendienst kinderfietsen), een pamperbank, SportRijk (ruilwinkel voor tweedehandssportkledij) … Het achterliggende principe is dat het niet alleen goedkoper is om spullen te delen of te ruilen, maar ook dat op die manier de materiaalkringloop maximaal gesloten wordt. De Deelfabriek is toegankelijk voor iedereen die bewust wil consumeren, maar komt tevens tegemoet aan materiële noden bij mensen in armoede, zonder het stigma van liefdadigheid.  
  • De Deelfabriek wordt ondergebracht in een voormalige brandweerkazerne die wordt omgebouwd tot sociale infrastructuur. De duurzaamheidsprincipes binnen het concept van de Deelfabriek worden ook omgezet in de praktijk: qua technieken wordt de buitenschil geïsoleerd met respect voor het monument en de site verwarmd zonder fossiele brandstoffen (geen gasaansluiting), maar via warmtepompen, gekoppeld aan PV-panelen. 
 

Verwante projecten

ALARM FWV

ALARM FWV

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • data, kustzone beheer, lokale overheden, waterbeheer, waterkwantiteit
Meer lezen
BLING

BLING

  • INTERREG Noordzeeregio
  • dienstverlening, digitalisering, lokale overheden, smart cities
Meer lezen
Digitaal ondernemersloket Sint-Niklaas

Digitaal ondernemersloket Sint-Niklaas

  • EFRO-Vlaanderen
  • dienstverlening, digitalisering, lokale overheden, ondernemerschap
Meer lezen
SOCORRO2

SOCORRO2

  • INTERREG 2 Zeeën
  • blauwe groei, innovatie, materialen
Meer lezen

Financiële info

Partners

Stad Kortrijk - Stadhuis Kortrijk

Periode

01-01-2021 tot 31-12-2023

Thema

circulaire economie, lokale overheden, materialen

Prioriteit

React-EU: groen, digitaal en veerkrachtig herstel

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen