De Lerende Euregio Scheldemond

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact. 

Het project De Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt. De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo zal er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd worden met hybride leervormen. Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie vertaaloefeningen.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Lerend Netwerk Biobouwers

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, biogebaseerde economie, vaardigheden
Meer lezen
main_interreg_NS

ACE

  • INTERREG Noordzee
  • zorg en gezondheid
Meer lezen
TRANSUNIV

TRANSUNIV

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, kmo ondersteuning, mobiliteit, personen mobiliteit, vaardigheden
Meer lezen
euPrevent SFC

euPrevent SFC

  • INTERREG Maas-Rijn
  • zorg en gezondheid
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 2.763.165

Projectleider

Provincie Oost-Vlaanderen

Partners

Dethon, Huis van het Leren, Odisee vzw, Stad Gent, Stichting Hogeschool Rotterdam, Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra West vzw, TUA West, Unizo Ondernemersvereniging VZW, Unizo Oost-Vlaanderen, UZ Gent

Periode

01-06-2019 tot 30-11-2022

Thema

arbeidsmarkt, zorg en gezondheid

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen