DEMASK

De Noordzee is een van de drukste scheepvaartgebieden en wordt nog drukker. In deze zee is een enorme uitbreiding van windmolenparken gepland om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de EU. Het is ook een waardevolle habitat voor veel soorten. Deze soorten lopen gevaar door toekomstige maritieme ontwikkelingen, waaronder het risico op geluidsoverlast. Vermindering van geluidsoverlast is gebaat bij transnationale samenwerking en coördinatie. 

Onderwaterbeheergeluid is een grensoverschrijdend verschijnsel. De geluidsbronnen, vooral schepen en boten, verplaatsen zich ook over grenzen heen. Grote energiebedrijven die investeren in windmolenparken werken ook internationaal. Elke regulering van bronnen moet internationaal worden gecoördineerd. 

DEMASK stimuleert maritieme beleidsmakers, ruimtelijke planners, bedrijven en NGO's om geluidsoverlast op zee te verminderen door: 
 • Gezamenlijke benadering van scenarioplanning om in de toekomst te navigeren; 
 • Verbeterde hulpmiddelen en bewijsmateriaal om scenario's voor geluidsbeperking te evalueren;
 • Strategische prioriteiten die leiden tot een goed beheerd geluidslandschap. 
Gemotiveerd door de urgentie van offshore windmolenpark ambities, bouwt DEMASK voort op het momentum van JOMOPANS om actie te ondernemen tegen geluidsoverlast. Het betrekt maritieme beleidsmakers, ruimtelijke planners, bedrijven en NGO's bij gezamenlijke scenarioplanning voor geluidsbeperking. 

Door middel van proefprojecten bouwt DEMASK de instrumenten en het bewijsmateriaal op om scenario's te evalueren. Het test de capaciteiten van gebruikers om met de tools te werken en hun bereidheid om op basis van bewijs te handelen. 

Wie heeft er baat bij? 
 • Nationale overheden hebben baat bij strategische prioriteiten die leiden tot een goed beheerd geluidslandschap. Zij zullen deze overnemen in beleidsprocessen voor een gezonde Noordzee.
 • Onderzoeksorganisaties krijgen de benodigde instrumenten om scenario's te evalueren, zodat ze up-to-date advies kunnen geven.
 • Maritieme bedrijven en NGO's krijgen het ontbrekende bewijsmateriaal over geluidsbeperking, waardoor ze als drijvende kracht voor verandering kunnen fungeren.
 • Het grote publiek wordt zich meer bewust van geluidshinder, waardoor de druk op de beleidsmakers en de industrie toeneemt.

Verwante projecten

main_interreg_NS

Norsaic

 • INTERREG Noordzee
 • kustzone beheer
Meer lezen
WLE - Wildlife Economy

WLE - Wildlife Economy

 • INTERREG Europe
 • biodiversiteit, ecosysteem beheer, innovatie
Meer lezen
Carbon Farming

Carbon Farming

 • INTERREG Noordzee
 • biodiversiteit, bodem, koolstofopslag
Meer lezen
Logo Efro Eu

RESANAT

 • INTERREG Vlaanderen-Nederland
 • afvalbeheer, biodiversiteit, biogebaseerde economie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 3.267.040

Projectleider

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Rijkswaterstaat

Partners

Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Vlaams Instituut voor de Zee

Periode

01-01-2024 tot 31-12-2026

Thema

biodiversiteit, kustzone beheer

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen