Digihub 2.0 (DIGI-CONNECT)

Vanuit VOKA hebben wij als netwerkorganisatie van Vlaamse ondernemingen een unieke positie om bedrijven van dichtbij te ondersteunen in hun groei en transitiefases. Onze missie is om bedrijven onder meer te versterken en te verbinden, dit doen we aan de hand van verschillende acties zijnde informeren, adviseren en opleiden én netwerken en communities uitbouwen. Deze sterkte willen we in dit project naar voor schuiven. 

Specifiek op het topic Digitaliseren zien we vanuit ons netwerk dat er een enorme nood is aan extra hulp om de digitale transitie te helpen versnellen.

Uit data van meer dan 2000 bedrijven (Digitale Quickscan van Voka, ism VLAIO & Deloitte) blijkt namelijk dat 7 op de 10 ondernemingen nog geen actieplan heeft om werk te maken van digitale transformatie, nl. hun bedrijfsprocessen te digitaliseren ifv hun uitdagingen/behoeften. 6 op de 10 bedrijven heeft evenmin een digitale beveiligingsstrategie. 

Een aantal andere resultaten van de Voka digitale quickscan:

- 57% heeft geen uitschreven digitale strategie

- 61% zet niet actief in op digitale vaardigheden

- 41% heeft enkel een eenvoudige website met contactinformatie

Binnen dit project willen we dit veranderen, met volgende doelstellingen:

1. Bedrijven in beweging brengen op vlak van digitalisering (awareness, communicatie)

Voor deze eerste doelstelling wil Voka inzetten op communicatie & awareness rond het topic digitalisering (denk aan best practices, testimonials, inspiratievoorbeelden) – zowel one to many als one to one: digitalisering is geen doel op zich maar is een middel om de uitdagingen van een bedrijf om te zetten naar sterktes. Hiervoor zullen verschillende communicatiekanalen en middelen ingezet worden. We zullen kiezen voor eigen communicatiekanalen maar ook externe, zodat er zowel leden al niet-leden ondernemingen kunnen bereikt worden.

2. Bedrijven ondersteunen in de probleemanalyse in aanloop naar digitalisering 

Hiervoor willen we in gesprek gaan met bedrijven en hen advies geven richting een plan van aanpak. Dit als basis voor een probleemanalyse binnen het bedrijf en om zicht te krijgen op de uitdagingen van deze bedrijven. Bedoeling is om aan de hand van deze analyse aan te tonen dat product- en procesoptimalisatie, rendementswinst, klantentevredenheid, kwaliteitsverbetering, … kan gerealiseerd worden via digitalisering. Hiertoe kunnen scans en interviews van de juiste profielen in de bedrijven worden afgenomen, waar wij als klankbord fungeren om de vraag achter de vraag helder te krijgen en eventuele inconsistenties en perceptieverschillen (opportuniteiten, quick wins, …) naar boven te brengen. Centraal staan telkens de uitdagingen/behoeften van een bedrijf. We benaderen dit op een allesomvattende en onafhankelijke manier, waarbij we alle aspecten van het bedrijf in overweging nemen. We bekijken digitale transformatie als een flexibel proces en niet als het einddoel. 

Voka kan als verbinder uitblinken in haar rol als neutrale, onafhankelijke vertrouwenspersoon en klankbord om zo digitaliseringsoplossingen aan te bieden, hetzij als antwoord op een heldere vraag, hetzij de noden verder te onderzoeken. De begeleiding kan leiden tot verbinding met zowel private technologische implementatiepartners, als kennisinstellingen, maar ook VLAIO (en spelers uit haar netwerk) of bestaande EDIH’s zijn. Dit maakt ons uniek tov consultants, die dit neutraal advies niet aanbieden. 

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Nudging down night noise

  • EFRO-Vlaanderen
  • data, digitalisering, lokale overheden, Onderzoek en innovatie, smart cities
Meer lezen
SCALE UP

SCALE UP

  • INTERREG Noordzee
  • innovatie, kmo ondersteuning, ondernemerschap, starters
Meer lezen
Logo Efro Eu

Lokaal 3D: data, denken en doen

  • EFRO-Vlaanderen
  • data, innovatie, ondernemerschap
Meer lezen
Logo Efro Eu

P2-Laagdrempelige digitale experimenteerruimtes- Oost-Vlaanderen

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 50.000

Partners

VOKA - Kamer van Koophandel Limburg

Periode

01-01-2024 tot 30-06-2024

Thema

digitalisering, ICT, innovatie, ondernemerschap

Prioriteit

Digitalisering

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen