Digitale zorgondersteuning in de praktijk in Limburg, als hefboom voor VlaanderenVlaanderen zet volop in op een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn. Digitale ondersteuning van de complexe samenwerking is hierbij een grote uitdaging.

Zorg wordt steeds complexer en vraagt steeds meer afstemming door zorgverleners in gezondheid (huisarts, verpleegkundigen, apothekers,….), welzijn (gezinszorg, sociale diensten,…) en ziekenhuizen. Kwaliteitsvolle zorg vraagt volgens elk langdurig zorgmodel een digitale afstemming en uitwisseling van informatie tussen zorg- en welzijnspartners, alsook met de patiënt, zodat hij regie kan nemen over zijn zorg. De verscheidene zorg- en welzijnspartners werken echter vaak ieder met eigen beroepsspecifieke softwaresystemen. Onderlinge linken tussen het eigen softwaresysteem en deze van andere zorg- en welzijnsactoren lopen vaak niet optimaal op ontbreken. Hierdoor verloopt dus ook de afstemming in de zorg rond de patiënt niet altijd optimaal.

Dit project wil de interoperabiliteit tussen alle actoren rond de patiënt optimaal laten functioneren. De partners trachten hierop een antwoord te bieden door enerzijds de koppelingen en anderzijds de hiaten in de digitale uitwisseling van gegevens in kaart te brengen en hiervoor oplossingen uit te werken.
Dit alles gebeurt binnen de kaders van het ehealth plan en de Vlaamse strategie rond het digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Via co-creatie werken de zorg- en welzijnsactoren uit de eerste lijn samen om deze doelstellingen te realiseren.

POM Limburg fungeert als trekker van de project. De zorgpartners binnen dit project zijn Domus Medica, i-mens, FERM Thuiszorg, Wit-Gele Kruis, Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond, Jessa Ziekenhuis en het Vlaams Patiëntenplatform.
IMEC treedt op als partner vanuit hun expertise als onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in digitale technologie.

Dit project wordt in eerste instantie ontwikkelt binnen de context van Provincie Limburg. Dit project zal als hefboom worden gebruikt voor toepassingen over heel Vlaanderen.

Digitale zorgondersteuning

Verwante projecten

ACSELL

  • INTERREG Europe
  • innovatie, ondernemerschap
Lees meer

SAIL

  • INTERREG 2 Zeeën
  • ondernemerschap, zorg en gezondheid, zorginnovatie, dienstverlening
Lees meer

Light Vehicle 25

  • INTERREG Euregio Maas-Rijn
  • industrie 4.0, innovatie, materialen
Lees meer

Digitaal ondernemersplatform

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, ondernemerschap, dienstverlening, lokale overheden
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg - POM Limburg

Partners

DOMUS MEDICA, i-mens, SOVERVLAG, FERM THUISZORG, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, KLAV - Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond, Wit-Gele Kruis van Limburg, Jessa Ziekenhuis, VLAAMS PATIENTENPLATFORM, imec - Interuniversitair Micro-Electronica Centrum

Periode

01-01-2019 tot 31-12-2021

Thema

data, digitalisering, innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen