Digitale zorgondersteuning in de praktijk in Limburg, als hefboom voor Vlaanderen

Vlaanderen zet volop in op een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn. Digitale ondersteuning van de complexe samenwerking is hierbij een grote uitdaging.

Zorg wordt steeds complexer en vraagt steeds meer afstemming door zorgverleners in gezondheid (huisarts, verpleegkundigen, apothekers,….), welzijn (gezinszorg, sociale diensten,…) en ziekenhuizen. Kwaliteitsvolle zorg vraagt volgens elk langdurig zorgmodel een digitale afstemming en uitwisseling van informatie tussen zorg- en welzijnspartners, alsook met de patiënt, zodat hij regie kan nemen over zijn zorg. De verscheidene zorg- en welzijnspartners werken echter vaak ieder met eigen beroepsspecifieke softwaresystemen. Onderlinge linken tussen het eigen softwaresysteem en deze van andere zorg- en welzijnsactoren lopen vaak niet optimaal op ontbreken. Hierdoor verloopt dus ook de afstemming in de zorg rond de patiënt niet altijd optimaal.

Dit project wil de interoperabiliteit tussen alle actoren rond de patiënt optimaal laten functioneren. De partners trachten hierop een antwoord te bieden door enerzijds de koppelingen en anderzijds de hiaten in de digitale uitwisseling van gegevens in kaart te brengen en hiervoor oplossingen uit te werken.
Dit alles gebeurt binnen de kaders van het ehealth plan en de Vlaamse strategie rond het digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Via co-creatie werken de zorg- en welzijnsactoren uit de eerste lijn samen om deze doelstellingen te realiseren.

POM Limburg fungeert als trekker van de project. De zorgpartners binnen dit project zijn Domus Medica, i-mens, FERM Thuiszorg, Wit-Gele Kruis, Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond, Jessa Ziekenhuis en het Vlaams Patiëntenplatform.
IMEC treedt op als partner vanuit hun expertise als onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in digitale technologie.

Dit project wordt in eerste instantie ontwikkelt binnen de context van Provincie Limburg. Dit project zal als hefboom worden gebruikt voor toepassingen over heel Vlaanderen.

Digitale zorgondersteuning

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Industrie 4.0 Product Lifecycle Management: end-to-end digitalisatie in de maakindustrie

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, maakindustrie
Meer lezen
Logo Efro Eu

Resilient VEG-i-TEC

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, waterbeheer
Meer lezen
Digitalisering tvv ondernemers

Digitalisering tvv ondernemers

  • EFRO-Vlaanderen
  • dienstverlening, digitalisering, lokale overheden, ondernemerschap
Meer lezen
AB Réfugiés – Emploi

AB Réfugiés

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, dienstverlening, digitalisering, ICT, vaardigheden
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 2.488.420

Projectleider

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg - POM Limburg

Partners

DOMUS MEDICA, FERM THUISZORG, imec - Interuniversitair Micro-Electronica Centrum, i-mens, Jessa Ziekenhuis, KLAV - Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond, SOVERVLAG, VLAAMS PATIENTENPLATFORM, Wit-Gele Kruis van Limburg, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Periode

01-01-2019 tot 30-06-2022

Thema

data, digitalisering, innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen