Digitalisering van collecties

Het projectomvat drie onderdelen:

Er wordt een projectoproep ingericht. Deze oproep beoogt projecten die op een gecoördineerde manier digitaliseringsacties kunnen uitvoeren. De gecreëerde digitale collecties moeten op een duurzame manier aangemaakt worden en conform de OSLO standaard voor cultureel erfgoed uitwisselbaar gemaakt worden. Om de ingediende projectvoorstellen maximaal te laten aansluiten bij die principes, wordt begeleiding aangeboden door meemoo  bij het voorbereiden van een aanvraagdossier en nadien bij het uitvoeren van het project.

Flankerend wordt ereen business case uitgewerkt om de duurzame omgang met digitale  content te kunnen blijven garanderen. De business case betreft het bouwen van een digitale basisinfrastructuur die culturele organisaties moet helpen bij het duurzaam creëren, beheren, ontsluiten en preserveren van hun digitale collecties. Dit moet leiden tot een nieuwe manier van werken in een ecosysteem waarbij samenhang en wisselwerking centraal staan. Dit traject zal zich uitspreken over organisatorische, technologische en financiële aspecten van dit toekomstige landschap en zal een roadmap opleveren.

Met het event Culture Fast Forward wordt in december 2022 een inspiratiefestival opgezet op de snijlijn tussen cultuur, innovatie en wetenschap. Naast een conferentie met internationale sprekers en debatten is Culture Fast Forward ook een ontmoetingsplaats waar technologie-experts, ondernemers en academici met elkaar in gesprek gaan. Op deze manier focust het departement CJM op de toekomst van de culturele sectoren en de rol van digitale technologie daarin vanuit een internationaal perspectief. Dit wordt gecoördineerd vanuit het departement CJM. 

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Industry 4.0 made real

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, industrie 4.0, innovatie, kmo ondersteuning, maakindustrie, Onderzoek en innovatie
Meer lezen
Dig-e-Lab

Dig-e-Lab

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, digitalisering, ICT, vaardigheden
Meer lezen
Certification-D

Certification-D

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • digitalisering, innovatie, zorginnovatie
Meer lezen
Smart*Light

Smart*Light

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • erfgoed, innovatie, zorginnovatie
Meer lezen

Financiële info

Partners

Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCIM)

Periode

01-06-2021 tot 31-12-2023

Thema

data, digitalisering, erfgoed

Prioriteit

React-EU: groen, digitaal en veerkrachtig herstel

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen