DOEN (energiemakelaar): Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit

Om wezenlijke stappen te zetten naar een koolstofarme economie moeten de nodige elementen aanwezig zijn om een circulaire economie mogelijk te maken. Daarom is een duidelijk overzicht van vraag en aanbod van energie zoals biomassa, gas, elektriciteit en warmte noodzakelijk, evenals het structureel koppelen van geïnteresseerde partijen. Als er al een corresponderende vraag of aanbod is, zijn er momenteel weinig of geen spelers in de grensregio die zowel kennis als expertise combineren met effectieve ondersteuning. Daarnaast zien private bedrijven niet ten volle de economische haalbaarheid in het uitwisselen van energiestromen. DOEN wil een methodologie uitwerken en testen die zowel economische criteria als maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden in rekening brengt. Dit zal als een openbare dienstverlening ingezet worden om mee het aantal duurzame uitwisselingsprojecten te versnellen, verhogen en verbeteren. DOEN ontwikkelt enerzijds een draaiboek en toolbox zodat energiemakelaars ermee concreet en gestructureerd aan de slag kunnen. Anderzijds zal het project via infosessies bedrijven aanspreken die niet betrokken zijn bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de opportuniteit tot uitwisseling. De gerichte ondersteuning bevat onder meer het bewustzijn verhogen, onzekerheden uitklaren, technische, organisatorische en juridische ondersteuning bieden bij de voorbereiding van energie-uitwisselingsprojecten en het bevorderen van overleg tussen verschillende stakeholders voor verankering in het (lokale) beleid. DOEN onderzoekt volledig nieuwe pistes zoals een uitwisseling tussen Arcelor Mittal en kernen van de gemeenten Zelzate en Terneuzen. Ondanks de nabijheid van de havenindustrie wordt restwarmte niet gekoppeld naar nabijgelegen dorpskernen. DOEN wil de vraagzijde in kaart brengen en onderzoekt welke impact een uitbreiding van het warmtenet tot Terneuzen zou hebben. DOEN zet tevens in op verder te zetten trajecten, bijvoorbeeld Warmco te Sluiskil. Er is vraag naar warmte in een aantal omliggende kernen en vanuit tertiaire activiteiten maar de vraag is of en hoe het bestaande net daarmee om kan. UPDATE: De eerste versie van de methodiek vind je terug op onze projectwebsite www.energie-makelaar.net. We hebben allen een basisopleiding gekregen en ondersteunen nu onze cases. Het is midden 2020 duidelijk geworden dat de methodiek tot dusver vooral goed technisch onderbouwd is maar tekortschiet op het vlak van soft skills en juridische issues. Op dit moment loopt een test opleiding soft skills voor teamleden en een beperkt aantal externen. De methodiek zal naar het eind van het project aangepast worden op basis van onze bevindingen in de praktijk. De bijwerking van de methodiek en bijhorende opleidingsmodules resulteren in een volwaardig leertraject. Vanaf nu gaan we expliciet extern om het Energiemakelaarschap ‘te verkopen’ als nieuwe publieke dienstverlening. Om dit actief te kunnen opnemen, hebben we een aantal maatregelen genomen op projectniveau: - Er zijn communicatieve instrumenten uitgewerkt om het energiemakelaarschap en het Platform Energiemakelaar breder bekend te maken (documentaire en teasers). - Er is een halftijds medewerker aangeworven (Provincie Oost-Vlaanderen) om WP2 en WP5 mee vorm te geven, uit te werken en om het Energiemakelaarschap mee uit te dragen; - We gaan een platform/Community Energiemakelaar oprichten i.s.m. relevante stakeholders. Dit platform zal vier activiteiten ontplooien: netwerking, coaching, opleiding; kennisdeling & projectondersteuning. Het concept ligt klaar. Op korte termijn volgen de gesprekken met organisatie(s) die ons platform/community willen 'hosten'.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Op Slag Energieverdeling

  • EFRO-Vlaanderen
  • hernieuwbare energie opslag, kmo ondersteuning, koolstofarme economie
Meer lezen
Logo Efro Eu

Waterstofregio 2.0

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • energie, koolstofarme economie, transport & logistiek, waterstof
Meer lezen
RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties

RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • burgerinitiatief, energie, klimaat adaptatie, koolstofarme economie, renovatie
Meer lezen
Fietstunnel Hofstraat te Dendermonde

Fietstunnel Hofstraat te Dendermonde

  • EFRO-Vlaanderen
  • koolstofarme economie, mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 2.999.800

Partners

BOM Business Development & Foreign Investments B.V., Condugo bvba, Kelvin Solutions bvba, Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid, ODE, POM Antwerpen, POM Oost-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Zeeland, Stad Gent

Periode

01-04-2018 tot 30-09-2021

Thema

energie, koolstofarme economie

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen