EHRIN

Op 14 juli 2021 presenteerde de Europese Commissie het "fit for 55"-pakket met voorstellen om de CO2-reductiedoelstelling voor 2030 te halen en de weg vrij te maken om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Het REPowerEU-plan, dat op 18 mei 2022 werd gepubliceerd, versterkt de inzet van Europa om zijn afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel te verminderen. Als onderdeel van het plan heeft de Commissie haar visie uiteengezet voor een waterbeheerstofversneller, gericht op het vergroten van zowel het aanbod van als de vraag naar waterbeheerstof in Europa. Onder REPower EU stijgt de doelstelling voor schoon waterbeheerstofverbruik in 2030 van 5 miljoen ton naar 20 miljoen ton. De markt voor waterbeheerstoftoepassingen in de Noordzee-regio is in opbouw, waarbij sommige regio's zich positioneren als early adopters en andere, vaak in landelijke gebieden, een teen in het waterbeheer steken. Als gevolg daarvan zien we verschillende waterbeheerstofontwikkelingspaden in Europa en lopen we het risico van een kloof tussen stad en platteland bij de invoering van waterbeheerstof. Door onvoldoende capaciteit en kennis hebben overheden moeite om te reageren op de toenemende eisen van de energietransitie. 

EHRIN zal hun capaciteit versterken om de ontwikkeling van waterbeheerstof te beïnvloeden en te versnellen. Netwerken zijn drijvende krachten achter verandering. Men kan zeggen dat de ontwikkeling van waterbeheerstof afhankelijk is van de kracht van het netwerk. EHRIN richt zich op het versterken van de governance voor waterbeheerstofontwikkeling. EHRIN ontwikkelt strategieën in het kader van drie concrete waterbeheerstofprojecten om de betrokkenheid bij actoren in netwerken te optimaliseren. 

Een transnationaal partnerschap zorgt voor een rijke uitwisseling van kennis en learnings. De Nederlandse partner is een koploper die zijn impact wil vergroten en via EHRIN zullen de Duitse en Zweedse partners een inhaalslag maken. Samen met hun netwerken zullen de partners een sprong voorwaarts maken. Het resultaat van dit project is een samenwerkingsstrategie, een stapsgewijze aanpak die door andere Europese regio's kan worden overgenomen. En op deze manier ondersteunt EHRIN regionale overheden bij het vertalen van waterbeheerstofambities naar de praktijk.

Verwante projecten

main_interreg_NS

NS H2V Ports

  • INTERREG Noordzee
  • waterstof
Meer lezen
Logo Efro Eu

Waterstofregio 2.0

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • energie, koolstofarme economie, transport & logistiek, waterstof
Meer lezen
ZEM Ports NS

ZEM Ports NS

  • INTERREG Noordzee
  • e-mobiliteit, havens, innovatie, koolstofarme economie, transport & logistiek, vaardigheden, vaartuigen, waterstof
Meer lezen
GenComm

GenComm

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • energie, hernieuwbare energie productie, waterstof
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 495.600

Projectleider

Provncie Drenthe

Periode

01-06-2023 tot 30-11-2024

Thema

waterstof

Prioriteit

Acties ter ondersteuning van een betere bestuurlijke samenwerking

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen