Elasto-plastThermoplastische elastomeren (TPE), waaronder ook shape memory polymers, behoren tot een familie van polymeren die heel wat mogelijkheden bieden maar tevens een hoge graad van competentie vergen om op een goede en oordeelkundige manier te verwerken. Bedrijven hebben echter weinig kennis van de brede familie aan elastomeren en beseffen ook niet dat deze materialen op een significante manier als additief kunnen bijdragen aan betere producteigenschappen of de verwerking ervan kunnen vergemakkelijken. Ook weten bedrijven vaak niet welke technologie er beschikbaar is in de grensregio tussen België en Frankrijk.

Elasto-Plast wil bedrijven vertrouwd maken met de rijke mogelijkheden die thermoplastische elastomeren bieden. De projectpartners zullen hiervoor kennis verwerven over de relatie tussen morfologie, procescondities en producteigenschappen van thermoplastische elastomeren. Daarnaast ontwikkelt het project ook nieuwe thermoplastische elastomeren door hun eigenschappen te combineren en zo tot intelligente materialen te komen. Deze bezitten extra functionaliteiten wat betreft weerstand, comfort, veiligheid en omkeerbaarheid. Ook de toepasbaarheid van TPE in zowel innovatieve verwerkingstechnieken (3D printen) als in hoogwaardige textiel- en kunststoftoepassingen wordt onderzocht. De projectpartners zullen een aantal demonstratoren realiseren, die de specifieke ondersteuningsacties naar de bedrijven toe vergemakkelijken en het potentieel voor concrete producten in de verf zetten.

Via grensoverschrijdende sensibiliseringsacties, informatieverspreiding, begeleiding en bedrijfsondersteuning draagt het project bij aan de transfer van de technologie over de landsgrenzen heen.

Elasto-Plast maakt deel uit van de projectenportefeuille GoToS3.

Verwante projecten

RECY-COMPOSITE

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • circulaire economie, innovatie, materialen
Lees meer

EnergyEfficiency (EnEf)

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • energie, glastuinbouw, innovatie, koolstof arme economie
Lees meer

Digital Health House

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, life sciences, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Lees meer

MiteControl

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • agro-food, innovatie, life sciences
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Centexbel

Vlaamse partners

Katholieke Universiteit Leuven - campus Kortrijk, Centexbel

Periode

01-10-2016 tot 30-09-2020

Thema

innovatie, materialen

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen