EnergyEfficiency (EnEf)EnEf zet in op het reduceren van energiegebruik en het beperken van CO2 uitstoot, een doel dat zich ontplooit in twee facetten. De eerste focus ligt op het reduceren van energiegebruik in de tuinbouw en gebouwde omgeving en het verhogen van de efficiëntie van solar cellen en solar collectoren. Dit wordt gedaan door middel van een speciale multifunctionele coating op het glas wat in deze toepassingen wordt gebruikt om het zonlicht binnen te laten. Deze multifunctionele coating wordt ontwikkeld door middel van nanotechnologie en zal bijdragen aan een efficiënter gebruik van de zonne-energie. Er zijn inmiddels 14 nano-materialen ontwikkeld en getest op laboratoriumschaal. Van een selectie van 4 van deze materialen zijn nu coatingvloeistoffen geformuleerd, die op drie verschillende prototypes worden aangebracht en onder realistische praktijkomstandigheden worden beproefd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door KMO/MKB bedrijven zoals Kriya Materials en kennisinstellingen als TNO en Universiteit Hasselt. Hogescholen Zuyd en Fontys vervolledigen deze grensoverschrijdende samenwerking en bieden op maat gemaakte opleidingen aan. De technische en economische haalbaarheid van de prototypes wordt verkend in diverse testcases: tuinbouwkassen (folie), woningen en kantoren (glas), voertuigen (glas) en PV zonnepanelen (glas).

Ten tweede richt EnEf zich op een kosten- en energiebesparende methode voor de ontwikkeling van farmaceutische peptiden. Peptiden zijn binnen deze sector belangrijk voor de totstandkoming van nieuwe medicijnen voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en stofwisselingsziekten. Peptiden zijn er in lange en korte vorm. De korte peptiden worden op grote schaal geproduceerd via klassieke methoden. De huidige productietechnieken voor de lange – en meest efficiënte - versies is tot op heden een lastig, tijdrovend, inefficiënt en energieverslindend proces. Een nieuwe productietechnologie werd reeds ontwikkeld door onder andere Syncom en Enzypep. De eerste wetenschappelijke en technische resultaten tonen aan dat een besparing van het energieverbruik tot wel 70% in het productieproces gerealiseerd kan worden. De eerste drie verschillende peptide syntheses zijn inmiddels ontwikkeld en experimenteel gevalideerd. Deze resultaten bevestigen is alle drie de gevallen de potentie van de verwachte reductie van het energieverbruik van het energieverbruik in het productieproces. Binnen ‘EnEf’ onderzoeken de twee eerder genoemde bedrijven, samen met UGent, de peptide synthese methoden. Ook hier zorgen de twee hogescholen Zuyd en Fontys voor een opleidingstraject.

Verwante projecten

ZOVER

  • EFRO-Vlaanderen
  • klimaat adaptatie, kmo ondersteuning, koolstof arme economie
Lees meer

C3PO

  • EFRO-Vlaanderen
  • bouw, innovatie, materialen
Lees meer

H4.0E

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • bouw, energie, koolstof arme economie
Lees meer

PowerVIBES

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • energie, hernieuwbare energie productie, koolstof arme economie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

NanoHouse

Partners

Universiteit Hasselt, Universiteit Gent, Enzypep, Kriya Materials, Zuyd Hogeschool, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, Fontys Hogescholen, Syncom

Periode

01-09-2016 tot 31-08-2019

Thema

energie, glastuinbouw, innovatie, koolstof arme economie

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen