EnergyVilleDit project wordt uitgevoerd binnen de muren van het onderzoeksinstituut Energyville. Energyville is een gezamenlijk initiatief van KUL, IMEC, VITO en UHasselt op de Thor Campus in Genk.
Het project heeft drie facetten:
1. Investeringen in essentiële labo-apparatuur met een totaal oppervlak van circa 1.400 m² en nieuwe apparatuur ter waarde van 7 miljoen euro in de gebouwen van Energyville 1 en 2.
2. Uitbouwen van experts teams (meer dan 45 personen) die technologische innovatie creëren.
3. 14 grensverleggende demonstratoren realiseren die als katalysator zullen werken voor interacties met lokale industrie en het aantrekken van internationale industriële partners.

Inhoudelijk spitst het project zich toe op drie domeinen, m.n.
1. SoISThore focust op fotovoltaïsche (PV-)systemen, sterk geïntegreerd in gebouwen, gekoppeld met het intelligente elektriciteitsnetwerk en batterijopslag.
2. GeoWatt richt zich op thermische netten van de 4de generatie, die lokale vraag en aanbod van warmte en koude van groepen gebruikers met elkaar in evenwicht brengen.
3. SmarThor onderzoekt het aangepaste techno-economische kader om tot CO2-neutrale, slimme energieclusters te komen door verweving van elektrische en thermische energievectoren.

EnergyVille labs

Bekijk meer video's van dit project via: https://www.youtube.com/channel/UCZU5FZravjBW9niK90o_B7A/videos

Verwante projecten

VEG-i-TEC

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie, voedingsindustrie
Lees meer

Co-Creatie binnen het Competentiecentrum Machinebouw en Mechatronica W-VL

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, maakindustrie, materialen
Lees meer

Log!Ville

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, ondernemerschap, transport & logistiek
Lees meer

OIP4NWE

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • innovatie, maakindustrie, voucher projecten
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Katholieke Universiteit te Leuven - "KU Leuven - Campus Arenberg - Wetenschap & Technologie

Partners

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK, Interuniversitair Micro-Electronica Centrum - Leuven, Universiteit Hasselt

Periode

01-06-2015 tot 31-08-2018

Thema

energie, hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie, innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen