Entertainment technology cluster

Lab of Tomorrow (LoT) engageert zich om een Entertainment-Technology sector (ET-sector) op te zetten vanuit een Vlaamsbrede Entertainment Technologie-campus & accelerator - een ET ‘valley’ - met internationale allure. Daarbij zal op vijf dimensies ingezet worden: de ecologische (via klimaatpositieve site-ontwikkeling en infrastructuur), de culturele (via organisatie van (inter)nationale producties met oog op diversiteit), de economische (ontwikkeling van de ET-cluster en aantrekken van buitenlandse investeerders), de sociale (via jobcreatie en talentontwikkeling) en de educatieve dimensie (via samenwerkingen met de academische wereld, bedrijfswereld en overheid met sterke focus op opleiden van aanwezig talent). 

Concreet zal een casco gebouw aangekocht en omgevormd worden tot een heuse accelerator voor start-ups, scale-ups en spin-offs tot (internationale) hubs van gevestigde bedrijven die actief zijn in of rond de ET-sector met plaats voor 175 personen. LoT wordt een plek waar kruisbestuiving actief aangemoedigd wordt door vanuit elke hoek van Vlaanderen expertise te ontsluiten. De integratie in het recent gelanceerde Flanders Technology & Innovation (FTI) versterkt deze ambitie waarbij onderzocht wordt of de accelerator tot een Vlaams speerpunt kan uitgroeien dat technologie, innovatie, samenwerking, maakindustrie en duurzaamheid integreert. Hierdoor kan technologie snel ingang vinden in internationaal gerenommeerde activiteiten of producties wat de participerende bedrijven en ondersteunende kennisinstellingen en vakgroepen de nodige uitstraling zal geven.

Door de uitbouw van LoT zal zowel Boom als de gehele Rupelregio op het vlak van tewerkstelling en activatie van kansarmen en kortgeschoolden een grote groei ervaren. Er wordt verwacht dat binnen een periode van drie jaar 150 directe jobs en 200 à 250 indirecte jobs extra gecreëerd zullen worden. Door een intense begeleiding van start-ups (minstens 8 binnen een periode van drie jaar), beoogt LoT bovendien een transitie van vier start-ups naar scale-ups binnen diezelfde periode van drie jaar. 

De ontwikkeling van LoT is ook het startpunt van het ‘RRR 2030’-project (Relance Rupel Recreatieregio). Dit ambitieuze ‘RRR 2030’-project steunt op drie pijlers waarbij een ET-campus & accelerator uitgebouwd zal worden (pijler 1) vlak bij het recreatiedomein De Schorre dat tot Experience Flagship en proeftuin voor de technologische ET sector getransformeerd zal worden (pijler 2). De Schorre zal op die manier een duurzaam antwoord bieden op lokale, bovenlokale, nationale en internationale behoeften op het vlak van recreatie, toerisme, cultuur en ontmoeting en daarenboven een permanent toonbeeld worden van hightech innovatie in de wereld door samen te werken met sterke Vlaamse wereld- en nichespelers zoals vb Barco, Energyville en Imec. Deze twee pijlers moeten daarnaast het hart vormen van de Rupelregio die zich als groen-blauwe recreatieregio wil ontpoppen (pijler 3). Studies van Deloitte en Idea Consulting tonen aan dat dit op 10 jaar tijd voor 5000 werkplaatsen kan zorgen. Op die manier kan Vlaanderen een unieke positie binnen Europa innemen als Europese hub voor de ET-sector.

 

Verwante projecten

Turnhout - Games, Cards & Comics

Turnhout - Games, Cards & Comics

  • EFRO-Vlaanderen
  • creatieve industrieën, kmo ondersteuning, ondernemerschap, starters, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
ISE

ISE

  • INTERREG 2 Zeeën
  • innovatie, internationalisering, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Meer lezen
GROWIN 4.0

GROWIN 4.0

  • INTERREG Noordzee
  • industrie 4.0, kmo ondersteuning, maakindustrie
Meer lezen
GIST - Growing Industry through a Sustainability Transition

GIST - Growing Industry through a Sustainability Transition

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • kmo ondersteuning, koolstofarme economie, maakindustrie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 11.615.964

Partners

LoT

Periode

10-03-2023 tot 09-03-2026

Thema

clusters, creatieve industrieën, kmo ondersteuning

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen