ENTOMOSPEED

Meelwormen en larven van de zwarte soldatenvlieg vormen een veelbelovende bron van proteïnen in het dieet van respectievelijk mens en dier. Er is echter nood aan bijkomende kennis over de efficiëntie, de opschaling en de automatisatie van de kweek van deze insecten.

In dit project werd, zowel op laboschaal als op pilootschaal, de benodigde kennis gegenereerd en overgedragen aan geïnteresseerde bedrijven. Er werd daarbij ook nagegaan of laagwaardige plantaardige reststromen geschikt zijn als voeder bij de productie van beide insectensoorten en of het gebruik van deze reststromen een invloed heeft op de nutritionele waarde van de insecten.

Tegelijkertijd werd aandacht besteed aan de valorisatie van insecten en insectenproducten. Door uitvoering van een marktonderzoek en het samenbrengen van kennisinstellingen, insectenkwekers en insectverwerkende bedrijven werd een beter zicht gekregen over potentiële valorisatiemogelijkheden.

Waarom insecten kweken?

Verwante projecten

VALBREE

VALBREE

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • afvalbeheer, circulaire economie, innovatie
Meer lezen
ZEM Ports NS

ZEM Ports NS

  • INTERREG Noordzee
  • e-mobiliteit, havens, innovatie, koolstofarme economie, transport & logistiek, vaardigheden, vaartuigen, waterstof
Meer lezen
Crop on top - het platform voor co-creatie van innovatieve urban farming technologie

Crop on top - het platform voor co-creatie van innovatieve urban farming technologie

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, glastuinbouw, innovatie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
Logo Efro Eu

Lokaal 3D: data, denken en doen

  • EFRO-Vlaanderen
  • data, innovatie, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 2.092.301

Projectleider

VIVES Zuid

Partners

Fontys Hogescholen, HAS Hogeschool, Inagro, Katholieke Universiteit Leuven, NGN Pro-active, Thomas More Kempen

Periode

01-01-2017 tot 31-12-2019

Thema

biogebaseerde economie, biomassa, innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen