EurLipidsVoortbouwend op de kennis en expertise binnen de Euregio op het gebied van lipide-technologieën, richt het project zich op de totstandkoming van een excellentieplatform voor lipidenonderzoek en technologische oplossingen op dit gebied ("Lipid Valley"). In het platform worden onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, industriële partners en MKB/KMO's samengebracht; het platform heeft een drieledig doel: (1) als studieonderdeel voor MA- en PhD-studenten om de human resources op het gebied van lipidenonderzoek in de EMR te versterken; (2) onderzoek naar nieuwe analysemethoden (biomarkers, biomedisch materiaal); (3) economische valorisatie van de onderzoeksactiviteiten door het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe klinische producten. Zoals wordt onderstreept door de aard van het partnerschap, moeten het geplande onderzoek en de valorisatieactiviteiten leiden tot geoctrooieerde oplossingen die de deelnemende industriële partners, MKB/KMO's en de daaruit voortvloeiende spin-offs een direct voordeel bieden als gevolg van deelname aan het project.

Verwante projecten

Proeftuin Voeding-Water

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, waterbeheer
Lees meer

CASCADE

  • INTERREG 2 Zeeën
  • innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Lees meer

Open testing- en onderzoeksfaciliteiten voor topsectoren in de West-Vlaamse voedingsindustrie

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, voedingsindustrie
Lees meer

Log!Ville

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, ondernemerschap, transport & logistiek
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Maastricht University (Nederland)

Vlaamse partners

Universiteit Hasselt, KU Leuven

Periode

01-06-2017 tot 31-05-2020

Thema

innovatie, life sciences, zorginnovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen